Gynaecologen willen betere opvang na belastende ervaring

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

19-11-2014

Ook als ze het zelf niet nodig hebben, vindt 86 procent van de gynaecologen en aiossen gynaecologie het noodzakelijk dat de opvang na een ingrijpende gebeurtenis op het werk een cultuurverandering ondergaat. 60 procent van hen vindt de huidige opvang niet goed. Dat blijkt uit een onderzoek door onder meer gynaecoloog Mariëlle van Pampus van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam onder leden van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Aan het onderzoek namen 683 mensen deel, onder wie 184 aiossen en 442 gynaecologen.

align="">Na een ingrijpende gebeurtenis praat 87 procent van de gynaecologen en aiossen informeel met collega’s en 72 procent ook met vrienden of familie. Ook een formele case review maken en afleiding zoeken zijn veelvoorkomende coping-mechanismen. Echter 82 procent van hen zou liever een opvang zien in de vorm van een evaluatie met directe collega’s, en 30 procent zou een-op-eengesprekken willen met een psycholoog of coach. Meer dan de helft van de gynaecologen en aiossen zegt dat er geen protocol is voor de opvang na een belastende gebeurtenis. Ook zegt meer dan de helft nergens specifiek geleerd te hebben hoe om te gaan met belastende gebeurtenissen.

Als meest emotioneel belastende gebeurtenissen wordt, door 65 procent van de respondenten, genoemd: een diagnose over het hoofd zien. Gevolgd door twijfel over de juiste beslissing nemen (45 procent) en kritieke momenten waarop een patiënt in levensgevaar is (43 procent). Van de respondenten zegt bijna 13 procent minstens één traumatische gebeurtenis te hebben meegemaakt tijdens het werk. Hierbij werd de dood van een patiënt het meest genoemd, gevolgd door complicaties, agressie en werkconflicten.

Volgens de onderzoekers zijn er bij 1,5 procent van de respondenten aanwijzingen te zien voor een posttraumatische stressstoornis. 59 procent van de respondenten herkent ptss-klachten uit een eerdere periode. Bij 5 procent zijn er aanwijzingen voor een depressie en bij 11 procent voor een angststoornis. Driekwart van de respondenten zegt de werkomstandigheden niet te hebben aangepast als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen. Wel zegt 55 procent defensiever te zijn geworden in het vakkundig handelen.

Tegen 21 procent van de gynaecologen en aiossen werd ooit een klacht ingediend bij het tuchtcollege, wat toenam met het aantal ervaringsjaren. 33 procent van de respondenten heeft ooit overwogen te stoppen met het vak, vooral vanwege werkdruk, maar ook vanwege het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen.

Simone Paauw

Lees ook:

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact