KNMG zoekt nieuwe SCEN-artsen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

29-07-2017

De KNMG is op zoek naar artsen die als SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland)-arts willen werken. Er is behoefte aan zo’n 60 tot 75 nieuwe SCEN-artsen.

Op dit moment zijn er zo’n 650 SCEN-artsen. Er is geen sprake van een tekort, maar er is elk jaar nieuwe aanwas nodig voor het geval artsen stoppen met deze werkzaamheden, licht de KNMG toe.

Artsen die als SCEN-arts willen werken, moeten ten minste vijf jaar werkzaam zijn als huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist, een motivatiebrief schrijven en een tweedaagse opleiding volgen.

SCEN-artsen voeren een gesprek met de arts die euthanasie voor een patiënt aanvraagt, dienen het dossier van de patiënt te bestuderen en de patiënt te bezoeken. Daarna moet in een schriftelijk verslag worden vastgelegd of er bij het verzoek aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen voor euthanasie is voldaan. Een  SCEN-consultatie vergt gemiddeld zo’n vier uur inclusief reistijd. Per consultatie kunnen artsen maximaal 373,04 euro declareren.

lees meer over de opleiding tot SCEN-arts op knmg.nl

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact