Meer stageplaatsen in wijkzorg bittere noodzaak

01-10-2013

Steeds meer studenten kiezen voor HBO-Verpleegkunde. Weinigen zullen hierna echter kiezen voor een baan in de wijkverpleging of de ouderenzorg. Volgens de directeur van ActiZ bieden stages mogelijk een uitkomst.

div>Het scheppen van affiniteit is troef

ActiZ en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) wijten het gebrek aan interesse van afgestudeerden voor een baan in de wijkverpleging of de ouderenzorg aan de tekorten in het stage-aanbod.  Volgens hen zou een ruimer aanbod in kwalitatief hoogwaardige stageplekken hier verandering in kunnen brengen. Dankzij deze stages kunnen de studenten dan in een vroeg stadium affiniteit ontwikkelen met deze sectoren, en zullen zij hierdoor mogelijk eerder een functie als wijkverpleegkundige of ouderenverzorger ambiëren na hun studie. 
 
Oproep tot verandering
ActiZ en V&VN hebben bedrijven in de buurtzorg daarom onlangs opgeroepen om meer ruimte te maken voor stageplaatsen met hoogwaardige begeleidingsmogelijkheden. Aad Koster, directeur van ActiZ, ziet nog volop onbenutte kansen. ‘De stageplekken bieden een uitstekende mogelijkheid om hoger opgeleide verpleegkundigen aan te trekken,’ aldus Koster. ‘Het is ook een goede manier om studenten te binden.’
 
Enorme toestroom verpleegkundestudenten
Met een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar hebben zich voor het collegejaar 2013-2014 ruim 6100 studenten aangemeld voor een HBO-studie in de verpleegkunde. Bent u zelf op zoek naar een baan in de verpleegkunde? Voor diverse vacatures - waaronder in de sectoren wijkverpleegkunde en ouderenzorg- verwijzen we u graag naar onze vacaturebank