SER wijst op belang gezondheidspreventie werkenden

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

04-08-2017

Preventie is voor de gezondheid van werkenden van groot belang. Dat heeft de SER begin juli geschreven in een brief aan informateur Gerrit Zalm, zo maakte de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) gisteren op haar website bekend.

‘Namens een groot aantal personen en organisaties vragen wij u om in het regeerakkoord een plaats in te ruimen voor preventie voor gezondheid’, zo opent SER-voorzitter Mariëtte Hamer de brief die ze samen ondertekende met Jolande Sap, voorzitter NPHF Federatie voor Gezondheid, en Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland. Een lijst van prominenten in de zorg is medeondertekenaar, bijvoorbeeld Ella Kalsbeek, voorzitter LHV, Bernard Wientjes, Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland en Alexander Rinnooy Kan van Agenda voor de Zorg 2017. Ook André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland, roept de informateur op meer aandacht voor preventie te hebben.

De briefschrijvers sommen een aantal redenen op om preventie voor gezondheid sterker te verankeren in beleid en samenleving. De levensverwachting blijft stijgen waardoor er meer mensen met een chronische ziekte zullen zijn, zoals werd vastgesteld in een SER-advies over chronisch zieke werkenden vorig jaar. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen burgers blijven groot. De kosten van zorg, financieel en sociaal, zullen zonder extra preventieve maatregelen verder toenemen. De ondertekenaars willen met het nieuwe kabinet in gesprek gaan over ‘de omslag van nazorg naar voorzorg’.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact