Nieuwe decaan Erasmus MC per 1 september 2017

07-07-2017

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft prof. dr. J.P.T.M. (Hans) van Leeuwen met ingang van 1 september 2017 benoemd tot decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Conform de afspraken tussen het Erasmus MC en de EUR heeft de Raad van Toezicht van het Erasmus MC professor Van Leeuwen met ingang van dezelfde datum benoemd als lid Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Stafconvent, ondernemingsraad en de cliƫntenraad hebben positief geadviseerd over deze benoeming.

br /> Hans van Leeuwen heeft biologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waarna hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden. Hij werkt sinds 1988 in het Erasmus MC als staflid en onderzoeker bij de afdeling Inwendige Geneeskunde. Gedurende deze tijd heeft hij onder meer leiding gegeven aan een onderzoeksprogramma op het gebied van Calcium en Botstofwisseling, en was hij hoofd van de laboratoria Inwendige Geneeskunde. Sinds 2015 is Hans van Leeuwen werkzaam geweest als prodecaan Onderzoek en directeur van de pijler Onderwijs en Onderzoek. Daarnaast is hij ook bestuurslid van de American Society for Bone and Mineral Research.

Hans van Leeuwen ziet deze stap als een prachtige kans om zijn ervaring opgedaan tijdens het opbouwen van een internationaal-georiënteerde onderzoekslijn, het geven en organiseren van onderwijs en het starten van een spin-off bedrijf in combinatie met zijn ervaring uit bestuurlijke functies in te zetten voor het Erasmus MC. Hij ziet het als een grote uitdaging om het onderwijs en onderzoek te versterken in lijn met te verwachten veranderingen in kliniek, diagnostiek en patiëntenzorg in de nabije en verdere toekomst. Hierbij zijn focus, innovatie en synergie sleutelwoorden en zal er speciale aandacht zijn voor de ontwikkeling van talenten die de toekomst vorm moeten geven.

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn zeer verheugd met de benoeming van Hans van Leeuwen en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.