Oratie Marieke Pijnenborg over psychose

03-07-2017

Marieke Pijnenborg van GGZ Drenthe wil dat de leefomstandigheden en de maatschappelijke positie van mensen met een kwetsbaarheid voor psychosen worden verbeterd. Marieke doet wetenschappelijk onderzoek naar psychotische stoornissen bij de Rijksuniversiteit én werkt bij de afdeling Langdurige Zorg van GGZ Drenthe. Op 4 juli is haar inaugurele rede over sociale cognitie bij psychotische stoornissen.

br />Emoties van anderen herkennen
Marieke: ‘Mijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de zorg voor mensen met een psychotische stoornis. Met mijn onderzoek wil ik uitvinden hoe psychotische stoornissen ontstaan en hoe het dagelijks leven eruit ziet na een psychose. Met deze inzichten kunnen we behandelingen ontwikkelen die mensen helpen met hun kwetsbaarheid voor psychosen om te gaan. Ik houd me met name bezig met waar mensen met een psychotische stoornis tegenaan lopen in sociale interacties, of zij in staat zijn emoties bij anderen te zien en zich in hen te verplaatsen. Wanneer dit onvoldoende lukt, ontstaan vaak problemen op diverse terreinen, zoals werken, relaties of contacten met familie en vrienden.’

Hoogleraar klinische psychologie
Titel van de rede is: sociale cognitie bij psychotische stoornissen, een scientist's practitioners perspectief. Marieke Pijnenborg wordt benoemd tot hoogleraar Klinische psychologie in het bijzonder met betrekking tot psychotische stoornissen aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij GGZ Drenthe werkt zij als GZ-psycholoog en hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en Diagnostiek bij Langdurige zorg.