LVVP doet Menzis voorstel tot mediation over terugvorderingsbeleid

01-07-2017

Zoals in de LVVP- nieuwsbrief van 11 mei reeds werd gemeld, zien LVVP-leden zich geconfronteerd met hoge terugvorderingen van Menzis, ondanks het feit dat men binnen het toegewezen omzetplafond is gebleven. Dit wordt veroorzaakt doordat Menzis binnen een omzetplafond werkt met normatieve uurtarieven.

br />De LVVP is en blijft het oneens met een dergelijk eenzijdig vastgesteld normatief uurtarief als dat van Menzis, omdat het een systeem is binnen het bekostigings- en financieringssysteem van de NZa. Het leidt met terugwerkende kracht tot grote financiële onzekerheid en is bovendien onnodig administratief belastend. Het LVVP-bestuur vecht dit beleid aan en heeft Menzis nu eerst een voorstel tot mediation gedaan.

De verhalen die zijn hebben gehoord en gezien zijn soms meer dan schrijnend. Zo hebben leden soms maar een handjevol dbc’s gedeclareerd en zijn zij binnen het omzetplafond gebleven, maar moeten zij desalniettemin een paar duizend euro terugbetalen. Het bestuur stelde eerder al vast dat het gevoel van onrechtvaardigheid onder de leden dusdanig hoog is dat de LVVP genoodzaakt is juridische stappen te gaan zetten tegen het onderhavige Menzis-beleid. De LVVP heeft Menzis hiervan in mei jl. op de hoogte gesteld en doet nu eerst een voorstel tot mediation.