Campagne preventie meisjesbesnijdenis

30-06-2017

Om aandacht te vragen voor meisjesbesnijdenis start GGD Haaglanden op maandag 3 juli met een campagne ter preventie van meisjesbesnijdenis. In Nederland wonen naar schatting 29.000 meisjes en vrouwen die het risico lopen besneden te worden. In regio Haaglanden gaat het om ongeveer 5.000 meisjes in de leeftijd 0 -18 jaar. Volgens een schatting van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg komen daar landelijk jaarlijks 50 meisjes bij.

br /> GGD Haaglanden zet zich samen met ketenpartners in om het voorkomen van meisjesbesnijdenis onder de aandacht te brengen.

Ervaringsdeskundige Sahra staat in deze campagne centraal. Zij spreekt openhartig over de invloed die de ingreep op haar dagelijks leven heeft en vraagt ouders bewust om te gaan met hun culturele identiteit en tegelijkertijd hun dochters gezondheid te beschermen. In de campagne wijst Sahra besneden vrouwen op het nazorgspreekuur bij Haga Ziekenhuis in Den Haag.

Wat is meisjesbesnijdenis?
Meisjesbesnijdenis is een verminkende ingreep aan de vrouwelijke geslachtsorganen, die voor de slachtoffers tot grote problemen kan leiden op lichamelijk, geestelijk en seksueel gebied.

Komt meisjesbesnijdenis in Nederland voor?
Met de komst van vluchtelingen uit onder andere Eritrea, Ethiopië, Somalië en Soedan, wordt gevreesd dat het aantal besneden vrouwen in Nederland zal stijgen. Daarom richt de campagne zich vooral op de ouders van meisjes uit de genoemde landen. Meisjesbesnijdenis is bij wet verboden in Nederland en daarmee strafbaar. Maar vaak gebeurt het wanneer meisjes op vakantie zijn in het land van herkomst. Het doel van de campagne is ouders te informeren over de consequenties van een besnijdenis en ook over de strafbaarheid daarvan.

Locatie en tijd start campagne
De aftrap van de campagne is maandag 3 juli om 14.00 uur bij Den Haag Centraal (ter hoogte van de Bezuidenhoutseweg).

Bij de opening zijn de directeur GGD Haaglanden de heer T. van Dijk, een verpleegkundige van het Haga ziekenhuis, en de hoofdpersoon van de campagne Sahra aanwezig.