Vijf fysiotherapiepraktijken onderzocht door NZa - Overleg KNGF& NZa

28-06-2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft recent onderzoek gedaan naar de registratie en declaratie van zorg bij vijf fysiotherapiepraktijken. Bij twee praktijken bleken de patiëntendossiers leeg en bij één praktijk was sprake van een gebrekkige administratie. Deze praktijken konden daardoor ook niet aantonen dat zij daadwerkelijk zorg verleend hebben en deze correct gedeclareerd hebben.

br />´Een goede administratie is er in eerste instantie om het patiëntenbelang te dienen. Als die ontbreekt, weet je ook niet welke behandeling een patiënt heeft gekregen en dat is ronduit onverantwoord´, aldus Guusje ter Horst, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Correct declareren is niet alleen wettelijk verplicht, maar zorgt er ook voor dat zorggelden op een goede manier besteed worden. De NZa, die met dit onderzoek haar wettelijke controletaak uitoefent, heeft het KNGF van het resultaat op de hoogte gebracht. De NZa vindt de bevindingen zorgwekkend en zal verder onderzoek uitvoeren om een representatief beeld te krijgen van de administratie van fysiotherapeuten. Het bijhouden van patiëntendossiers is essentieel voor het bieden van goede zorg. De NZa zal daarom samen met het KNGF verbeteracties ondernemen. Het KNGF heeft gemeld daaraan mee te zullen werken.

‘Ik neem dit signaal even serieus als de NZa. Als je patiënten behandelt, dan kan er geen sprake van zijn dat je administratie niet deugt. De lastendruk voor fysiotherapeuten is hoog en met zorgverzekeraars en andere partijen is in het bestuurlijk akkoord afgesproken die lasten te verlichten. Maar lastendruk mag geen reden zijn voor gebrekkige patiëntenadministratie. Ik weet zeker dat het overgrote deel van onze leden deze opvatting deelt en de administratie op orde heeft. Op naar de 100 procent, zou ik zeggen. Fysiotherapeuten die daarbij hulp nodig hebben kunnen op het KNGF rekenen’, meldt Ter Horst.