VGZ wacht op akkoord van 500 huisartsen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

06-01-2015

Van de ongeveer 2150 huisartsen aan wie VGZ een contract heeft voorgelegd, hebben er zo’n 500 nog niet getekend. Bij andere verzekeraars loopt de contractering naar eigen zeggen probleemloos.

align="">Van de 500 huisartsen die geen contract met VGZ hebben getekend, hebben er ongeveer 300 toegezegd te zullen tekenen, laat een woordvoerder weten; de ruwweg 200 resterende huisartsen (10% van het totaal) hebben die toezegging (nog) niet gedaan. Bij Achmea hebben slechts 4 huisartsen vooralsnog niet getekend. ‘We gaan hen bellen om te horen waarom niet’, zegt een woordvoerder. Ook Menzis laat via een woordvoerder weten met ‘nagenoeg’ alle huisartsen rond te zijn: ‘Met twee groepen wordt nog overlegd over de laatste details van de ketenzorg. Daar zijn we waarschijnlijk snel uit.’ Volgens een woordvoerder van CZ zijn daar helemaal geen huisartsen die hebben aangegeven niet te zullen tekenen.

Huisartsen zonder contract krijgen alleen nog de basiszorg vergoed, dus de inschrijftarieven en consulten, inclusief negen van de oude M&I verrichtingen, waaronder chirurgie. Ook voor de opslagen van het inschrijftarief ( zoals het werken in een achterstandswijk) is geen contract (meer) vereist. Ketenzorg wordt niet langer vergoed, tenzij geleverd via een collectief contract waarbij de contractloze huisarts zich heeft aangesloten.

In de vergoeding van de M&I verrichtingen verschillen de vier verzekeraars overigens van elkaar. Zo is de extra toeslag voor het plaatsen van een spiraaltje 3,91 bij CZ en Achmea, 4,64 bij VGZ en 14 euro bij Menzis.

Joost Visser

Lees ook:

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact