Verzekeraars: ‘Contact met huisartsen moet beter’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

19-01-2015

De uitslag van de peiling komt overeen met de voorlopige resultaten, waarover Medisch Contact eerder berichtte. Van de 1750 huisartsen die meededen, heeft...

align="">De uitslag van de peiling komt overeen met de voorlopige resultaten, waarover Medisch Contact eerder berichtte. Van de 1750 huisartsen die meededen, heeft minder dan de helft (43%) onvoldoende tijd gehad om het voorgelegde contract te beoordelen. Driekwart (74%) van de huisartsen die pogingen deed om met de zorgverzekeraar te onderhandelen, is mondeling, per brief of e-mail te woord gestaan. Maar volgens opnieuw driekwart (74%) van de te woord gestane huisartsen is van ‘echte’ communicatie echter geen sprake geweest.

Een verandering als de nieuwe bekostigingssystematiek gaat met weerstand gepaard, zegt woordvoerder Elske Hijlkema van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), ook al lag veel al vast in het bestuurlijk akkoord: ‘Zorgverzekeraars hebben er alles aan gedaan om het nieuwe systeem toe te lichten, onder meer met bijeenkomsten in de regio.

Het geheel verdient geen schoonheidsprijs, erkent Jaap de Bruijn, woordvoerder van VGZ. Niet alleen was er sprake van grote tijdsdruk, sommige afgesproken prikkels blijken ‘merkwaardig’ uit te pakken: ‘Juist praktijken die kiezen voor een groot volume aan extra verrichtingen hebben daar financieel nadeel van. Dat is onwenselijk.’ Voor verrichtingen als het plaatsen van een spiraaltje, is in de landelijke afspraken over het inschrijftarief uitgegaan van gemiddeld tien declaraties per praktijk, zo verklaart hij die uitkomst. ‘We gaan nu na hoe dat uitpakt bij een groter volume en hoe we dat volgend jaar kunnen compenseren.’

‘Wij snappen de behoefte van huisartsen om met de zorgverzekeraar te praten’, zegt Marie-José van Gardingen van CZ. ‘Maar wij kunnen niet met achtduizend individuele huisartsen in gesprek.’ Volgens haar heeft CZ desondanks veel gesprekken gevoerd, die goed zijn verlopen. ‘Maar je komt er natuurlijk niet altijd uit.’

Voor het jaar 2015 valt weinig meer te veranderen: de overgrote meerderheid van de huisartsen heeft het contract immers al getekend. Maar in de toekomst moet het anders. VGZ gaat met huisartsen praten om te evalueren en vooruit te kijken, zegt De Bruijn: ‘In Noord-Limburg hebben we hen al expliciet uitgenodigd.’ Ook CZ wil kijken hoe het beter kan, maar hoe precies, ‘daar zijn we nog niet uit’.

Achmea en Menzis waren vandaag onbereikbaar. Ben Crul, medisch adviseur bij Achmea, schreef eerder op de website van Medisch Contact dat huisartsen en verzekeraars het beter kunnen doen: ‘De wil is er, van beide kanten.’
De LHV pleit voor een systeem waarin huisartsen, verzekeraars en mogelijk ook patiënten het aanbod – en dus ook het huisartsencontract – regionaal afstemmen op de zorgvraag.

Joost Visser


Lees ook:
 

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact