TOPGGz erkenning voor twee afdelingen van de Bascule

21-06-2017

Het bestuur van Stichting TOPGGz heeft op 19 juni bekendgemaakt dat twee afdelingen van de Bascule aan de eisen voldoen om het TOPGGz keurmerk te mogen dragen. Het gaat om de hoogspecialistische afdelingen: het Centrum voor Trauma en Gezin en de poliklinieken Complexe gedragsstoornissen en Forensische jeugdpsychiatrie. Het TOPGGz keurmerk wordt toegekend aan hoogspecialistische GGZ-afdelingen die voldoen aan hoogwaardige kwaliteitscriteria, zoals topklinische- en topreferente patiƫntenzorg, toegepast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding.

br />Behandeling
De beide afdelingen bieden hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met zeer complexe problemen die moeilijk te behandelen zijn. Veel cliënten zijn vaak al elders in behandeling geweest, helaas zonder het gewenste resultaat. De afdelingen bieden hulp aan kinderen en jongeren met ernstige traumaklachten of complexe gedragsproblemen, multiproblem gezinnen en jongeren die door psychische problemen met justitie in aanraking (dreigen te) komen. Vanwege de ernst en complexiteit van de klachten is er naast de benodigde expertise ook veel doorzettingsvermogen nodig om deze cliënten succesvol te behandelen zodat zij weer grip op hun leven krijgen. Als specialistische centra hebben de afdelingen ook een taak op het gebied van second opinions en consultaties aan andere hulpverleners.

Onderzoek en opleiding
Naast diagnostiek en behandeling richten de afdelingen zich ook op wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Op deze manier wordt er continue gewerkt aan de verbetering van zorg en de opleiding van hoogwaardige professionals. Prof. dr. Arne Popma is als hoogleraar betrokken bij de poliklinieken Complexe gedragsstoornissen en Forensische psychiatrie. Voor het Centrum voor Trauma en Gezin is dat prof. dr. Ramón Lindauer.

Het TOPGGz keurmerk zal op een nader vastgesteld moment feestelijk worden uitgereikt aan de afdelingen. In 2012 ontving het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics van de Bascule al het TOPGGz keurmerk, in 2016 werd dit geprolongeerd.