Cliënt bekijkt vaker status in digitaal zorgdossier

19-06-2017

Mensen die zorg ontvangen bekijken steeds vaker zelf hun status in het online zorgdossier van hun zorginstelling. Ook betrokkenen uit de directe omgeving, zoals familieleden en mantelzorgers, kijken regelmatig op afstand mee in de dagelijkse rapportages van de verpleegkundige. Inmiddels zijn ruim 240 zorginstellingen aangesloten bij Carenzorgt.nl, het door Nedap ontwikkelde platform waar mensen realtime inzicht hebben in hun online dossier en veilig communiceren met de zorgverleners. Van de 120 duizend personen die inmiddels toegang hebben tot Carenzorgt.nl, bekijken wekelijks minstens 26.000 gebruikers hun gezondheidsgegevens. Dit is een vertienvoudiging in de afgelopen drie jaar. Nedap wil met Carenzorgt.nl de afstemming tussen cliënten, familie en zorginstelling efficiënter maken en zo waarde toevoegen in de zorgketen.

br /> Cliënt heeft de regie
Nedap ziet een verschuiving in het gebruik van Carenzorgt.nl. Tot twee
jaar geleden gebruikten zorginstellingen en cliënten het platform voornamelijk om de planning van de zorg onderling af te stemmen en veilig te communiceren met elkaar. Zo konden cliënten en familieleden zien wanneer de verpleegkundige langs zou komen. Tegenwoordig
kijken cliënten en hun naasten ook steeds vaker mee in het medische dossier. Cliënten bepalen met het gebruik van Carenzorgt.nl zelf wie welke onderdelen van hun dossier mag inzien. Dit kan variëren van het complete dossier tot alleen de planning.

24 uur per dag betrokken op afstand
Via het online zorgdossier hebben cliënten en familieleden 24 uur per
dag inzicht in de eigen gezondheidsgegevens die de zorginstelling meet en rapporteert. Maar ook communicatie tussen zorgverleners, de cliënt en het mantelzorgnetwerk kan worden ingezien. Steven van der Vegt, Software Developer Carenzorgt: “Gebleken is dat
het (medisch) zorgpersoneel al rekening houdt met de manier van rapporteren omdat de familie en cliënt meeleest, waardoor rapportages vaak nog duidelijker in uitleg worden. Cliënten hebben namelijk zelf de regie in handen en kunnen te allen tijde hun medische
status raadplegen. Ook de betrokkenheid van familieleden bij de zorg wordt groter als zij realtime online op de hoogte zijn en kunnen meelezen wat er gebeurd.”