LHV pleit voor meerjarencontracten

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

20-01-2015

Zorgverzekeraars en huisartsen zouden meerjarige contracten met elkaar moeten afspreken. Die geven huisartsen de zekerheid die nodig is om in de zorg te investeren.

align="">Dat voorstel deed Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Volgens Kalsbeek hebben huisartsen die meerjarige investering nodig om te kunnen innoveren: ‘Als de huisarts geld krijgt om een POH aan te nemen, dan is zekerheid nodig dat dat geld er een jaar later wéér is.’

Daarnaast bepleit de LHV regionale samenwerkingsverbanden waarin huisartsen, samen met de zorgverzekeraar en mogelijk ook patiënten, het zorgaanbod afstemmen op de regionale zorgvraag. ‘Nu nog wordt afzonderlijk onderhandeld over huisartsenzorg, ggz en ziekenhuiszorg. Dat leidt niet tot een samenhangend geheel.’ Mededingingsregels staan samenwerking echter in de weg, erkent Kalsbeek: ‘Dat is een pijnpunt. We moeten het mogelijk maken dat individuele zorgaanbieders gezamenlijk kunnen optrekken.’

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, was ook bij het rondetafelgesprek aanwezig. ‘Hij staat positief ten opzichte van meerjarenafspraken, mits die niet in cement zijn gegoten’, laat zijn woordvoerder weten. ‘Met sommige ziekenhuizen hebben we al een langduriger verbintenis, dat kan ook voor huisartsen gaan gelden.’ Over regionaal onderhandelen bestaan meer twijfels, juist vanwege de ook door Kalsbeek opgemerkte mededingingsproblematiek: ‘In regio’s als Eindhoven en Zuid-Limburg bekijken we met verschillende partijen hoe we de zorg kunnen veranderen. Maar dat is wat anders dan regionaal onderhandelen.’

Joost Visser

Lees ook:

Verzekeraars: ‘Contact met huisartsen moet beter’  (19 januari 2015)
LHV: 'Verzekeraars spreken niet echt met huisartsen'  (15 januari 2015)

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact