St. Anna Zorggroep sluit contract voor nieuw patiëntendossier

13-06-2017

De St. Anna Zorggroep in Geldrop heeft 12 juni een contract afgesloten met softwareleverancier Chipsoft. Het ziekenhuis wil eind 2018 het elektronische patiëntendossier (EPD) HiX van Chipsoft in gebruik nemen. Met de aanschaf van het nieuwe EPD zet de St. Anna Zorggroep een belangrijke stap in het continu verder verbeteren van de patiëntenzorg.

br /> “Wij leveren van oudsher kleinschalige, goede en brede basiszorg in de regio. Met het nieuwe EPD wordt de patiënt nog meer betrokken bij de behandeling”, legt Ingrid Wolf, voorzitter van de Raad van Bestuur van de St. Anna Zorggroep uit. “Onze patiënten kunnen straks zelf hun afspraken maken, vragenlijsten invullen en hun eigen medisch dossier raadplegen.”

De St. Anna Zorggroep heeft het voornemen om in 2018 te fuseren met het Catharina Ziekenhuis. Het Catharina Ziekenhuis koos in augustus vorig jaar voor hetzelfde EPD van Chipsoft. Als de twee ziekenhuizen van de autoriteiten NZa en ACM toestemming krijgen voor de fusie, willen zij het systeem gezamenlijk implementeren. “Gegevensuitwisseling speelt een prominente rol in onze gezamenlijke ambities. Het nieuwe EPD is voor ons een zeer belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg, want het systeem heeft al bewezen veilig en snel patiëntgegevens te kunnen uitwisselen”, aldus Wolf. Die uitwisseling zal straks ook mogelijk zijn tussen de andere zorgverleners in de regio, zoals de huisartsen en verloskundigen.

“Met de gezamenlijke aanschaf van een nieuw EPD is een volgende, belangrijke stap gezet in de voorgenomen fusie”, aldus Wolf. De aanvraag om te mogen fuseren is onlangs in april door de De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa, en daarna de ACM, moeten hun goedkeuring geven voor de voorgenomen fusie. In het contract met Chipsoft is rekening gehouden met het wel of niet goedkeuren van de fusie door de autoriteiten.

HiX
HiX is het moderne ZIS/EPD van ChipSoft. HiX is een totaaloplossing voor dossiervoering, workflow-ondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Het biedt elke zorgverlener de juiste ondersteuning, stroomlijnt de processen binnen zorginstellingen, faciliteert gegevensuitwisseling tussen instellingen en betrekt patiënten bij hun zorgproces. Het bevat alle informatie die bij de patiënt hoort. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen zorgverleners overal relevante informatie inzien en registreren.