Utrechtse huisartsen en ziekenhuizen werken samen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

23-01-2015

Zorggroepen in en om de stad Utrecht hebben met drie Utrechtse ziekenhuizen concrete afspraken gemaakt over ketenzorg. In de toekomst gaan zij samen werk maken van substitutie.

align="">‘Zorg op de juiste plek’, zo heet de samenwerkingsovereenkomst die de elf zorggroepen deze week sloten met het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en het St. Antoniusziekenhuis. Het meest concreet zijn de regionale transmurale afspraken over ketenzorg bij diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Zo zal de huisarts verwijzen volgens de aloude HASP-richtlijn, en daarbij duidelijk aangeven welke onderzoeken de afgelopen drie maanden zijn gedaan en wat daarvan de resultaten waren; de medisch specialist, die dan hoofdbehandelaar is, zal bij ontslag zo snel mogelijk de ontslagbrief opstellen voor de huisarts, die vanaf dat moment de verantwoordelijkheid voor de patiënt weer op zich neemt.

Maar de samenwerking gaat verder. ‘Onze gedachte was: als we tóch afspraken maken over de ketenzorg, kunnen we de bovenliggende afspraken óók maken’, zegt Leo Kliphuis, directeur van de coöperatie Huisartsen Utrecht Stad. Het was het begin van bestuurlijk overleg tussen de veertien partijen, om ‘zorg op de juiste plek’ concreet vorm te geven. Eerste onderwerp: substitutie van zorg. Huisartsen en ziekenhuizen maken onderling afspraken, die vervolgens met de zorgverzekeraar worden besproken. Kliphuis geeft een voorbeeld: ‘Onze coöperatie heeft met Achmea afgesproken dat spiraaltjes in principe door de huisarts worden geplaatst. Lukt dat niet, dan huren wij daarvoor een gynaecoloog in. Binnenkort spreken wij hen daarover.’

Implementatie van de samenwerkingsovereenkomst bij alle 600 aangesloten huisartsen vraagt de nodige tijd, zegt Kliphuis. Toch is hij optimistisch over de toekomst: ‘Als we voor patiënten in ketenzorg concrete afspraken kunnen maken, moet dat ook kunnen voor patiënten buiten de ketens. Zeker ontslag en opname van kwetsbare patiënten kunnen altijd beter.’

Joost Visser

Samenwerkingsovereenkomst ‘Zorg op de juiste plek’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact