Philips toont op ASCO 2017 informaticaoplossingen voor precisie-oncologie

03-06-2017

Debuut van IntelliSpace Oncology, een geïntegreerde informaticaoplossing voor de oncologie die voor het gehele zorgteam op datagestuurde besluitvorming en proactieve betrokkenheid van de patiënt mogelijk maakt. Speciale aandacht voor Philips IntelliSpace Genomics, een integraal platform voor precisiegeneeskunde ter ondersteuning van de implementatie en schaalaanpassing van geavanceerde precisiegeneeskundige programma’s.

br /> Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA), een wereldwijde marktleider op het gebied van gezondheidstechnologie, heeft vandaag IntelliSpace Oncology gepresenteerd. Een nieuwe oplossing in de cloud ter ondersteuning van oncologische besluitvorming die zorgt voor naadloze integratie van gegevens vanuit uiteenlopende specialismen en locaties, datagestuurde besluitvorming biedt en hulpmiddelen omvat waarmee patiënten proactief bij de behandeling kunnen worden betrokken.[1] Deze mogelijkheden worden aangeboden via een overzichtelijk dashboard en bieden concreet toepasbare inzichten voor patiëntgerichte zorg. Daarbij beschikken patiënten en hun familie over meer mogelijkheden om gedurende het zorgtraject optimale keuzes te maken.

IntelliSpace Oncology wordt geïntroduceerd tijdens het jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago (VS) waar 30.000 oncologie professionals samen komen. Daarnaast laat Philips bezoekers kennismaken met het volledige aanbod aan oncologische informaticaoplossingen, waaronder Philips IntelliSpace Genomics, een integraal platform voor precisiegeneeskunde met geavanceerde analysefuncties ter ondersteuning van de implementatie en schaalaanpassing van precisiebehandelingen waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van informatica. Philips’ portfolio van oncologische informaticaoplossingen omvat ook IntelliSite Pathology, de eerste digitale pathologieoplossing die in de VS is goedgekeurd voor primair diagnostisch gebruik.

Belangrijke patiënt- en medische gegevens samenbrengen op één plek
Oncologie is een complex medisch domein waar diverse disciplines moeten samenwerken om te komen tot een juiste diagnose en effectieve behandelplannen. In de communicatie tussen specialismen en zorgnetwerken gaat vaak informatie verloren, wat kan leiden tot het wegvallen van essentiële gegevens. IntelliSpace Oncology zorgt voor naadloze integratie van alle essentiële medische en patiëntgegevens op één plek en daarmee voor een duidelijk en overzichtelijk beeld van de patiëntstatus. Bovendien wordt zo een proces voor datagestuurde klinische besluitvorming gefaciliteerd. Met het oog daarop omvat de oplossing hulpmiddelen als analyse van patiëntgroepen en voorspellende analysefuncties voor actuele en historische gegevens en gegevensgestuurd zoeken naar geschikte klinische studies. Het helpt multidisciplinaire oncologieteams aan relevante informatie over patiënten om de samenwerking en communicatie binnen het gehele zorgteam en opvolging van klinische richtlijnen te optimaliseren.

Patiënten proactief betrokken houden
IntelliSpace Oncology biedt tevens krachtige functionaliteit voor data mining en gegevensanalyse, waarvoor de dossiers van oncologiepatiënten worden geïntegreerd. Daarmee ontstaat een uitgebreide vergelijkbare patiëntendatabank waarmee clinici gegevens van hun patiënten kunnen vergelijken met die van anderen met vergelijkbare kenmerken om inzicht te krijgen in bewezen behandelkeuzes en de effecten daarvan op de kwaliteit van leven. Patiënten krijgen te maken met tal van moeilijke keuzes over hun behandeltraject en zorg, en daarom is het belangrijk over alle relevante gegevens te kunnen beschikken om hen te helpen samen met de arts weloverwogen beslissingen te nemen. Met deze mogelijkheden van IntelliSpace kan de patiënt hier nauwer bij worden betrokken door middel van gepersonaliseerd voorlichtingsmateriaal, toegang tot statusdashboards, door de patiënt gemelde resultaten en tevredenheidsenquêtes, en ondersteuning van familie en mantelzorgers.

Leids Universitair Medisch Centrum
Philips IntelliSpace Oncology is ontwikkeld in samenwerking met oncologiedeskundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De organisaties hebben samengewerkt aan een (nog lopende) pilotstudie waarin het gebruik van IntelliSpace Oncology wordt onderzocht bij tumoroverleg over gevallen van colorectaal carcinoom, waarbij de effecten op werkstroomefficiëntie en de kwaliteit van besluiten m.b.t. gepersonaliseerde behandelingen worden meegewogen. Tijdens het pilotprogramma gaf circa de helft van de artsen die de oplossing gebruikten aan dat het doornemen van elke patiëntcasus minder tijd kostte. Ook bleek dat opvolging van de richtlijnen met twaalf procent verbeterde.

"Het blijft een grote uitdaging om alle benodigde informatie samen te brengen om een compleet beeld van de patiënt te krijgen en een goede behandelbeslissing te nemen. De informatie is er wel maar ze is niet georganiseerd op een manier die ons ondersteunt tijdens het besluitvormingsproces, "zegt oncologisch chirurg Dr. Bert Bonsing, MD, PhD, van het Leids Universitair Medisch Centrum. "Nieuwe technologieën kunnen ons helpen bij het optimaliseren van de wijze hoe we samenwerken als een team van specialisten, met als doel de patiënt een zo gepersonaliseerd mogelijke behandeling te geven."

“Philips richt zich op samenwerking met belangrijke opinieleiders in de oncologie om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om patiënten ‘connected care’ te bieden en behandelingen meer te personaliseren”, aldus Yair Briman, hoofd van Philips-onderdeel Healthcare Informatics. “De introductie van IntelliSpace Oncology, tot stand gekomen in samenwerking met het LUMC, draagt wezenlijk bij aan het wegnemen van de obstakels waar oncologen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Uiteindelijk verhoogt dit de betrouwbaarheid van diagnoses door middel van een integrale, patiëntgerichte benadering van de oncologische zorg.”