Verbetering kwaliteit van leven door innovaties met data-analyses

01-06-2017

Data-analyse en de daarbij behorende rapportages moeten patiënten beter ondersteunen om zelfstandig gefundeerde zorgbeslissingen te laten maken. Pas dan plaatsen patiënten zichzelf echt in hun kracht. Zelfregie en zelf de juiste zorgbeslissingen maken, de patiënt en zijn omgeving vragen er in de huidige samenleving om. ICT-dienstverlener Topicus en softwareleverancier NETQ Healthcare zijn ervan overtuigd dat data-analyse en -rapportage voor een patiënt ook echt leidend kunnen zijn. Om dit te realiseren voor een patiënt neemt Topicus een meerderheidsbelang in NETQ Healthcare.

br /> Het uitgangspunt van deze samenvoeging tussen Topicus en NETQ Healthcare is om met technologie betere en bereikbare zorg te bieden in bestaande zorgdomeinen. Daarmee kunnen de organisaties de kwaliteit van leven voor miljoenen patiënten verbeteren. Via data-analyse en -rapportage kunnen zij gezondheidseffecten beter in beeld brengen en systematisch inzicht geven in patiëntervaringen. “Door data en kennis bij elkaar te brengen, willen we voor patiënten de beste worden in de domeinen waarin we nu al actief zijn. Zij verkrijgen vanaf heden inzicht in hun zorgdossier via onder andere data uit feedbackrapportages, apps en wearables”, aldus Topicus Zorg-directeur Hugo Brand.

Toekomstvisie
Het actief betrekken van de patiënten tijdens en na het zorgproces is hierbij leidend. Daarom moeten zij op individueel niveau data en inzichten verkrijgen over hun psychische aandoening of ziekte, met daarna ook de opties voor hun zorgproces. “Zelfregie en zelfredzaamheid spelen tegenwoordig een cruciale rol in onze gezondheidszorg. Daarbij is het ook van belang dat de omgeving, van familie tot andere betrokken zorginstanties, ook over deze rapportages beschikken. Wij gaan in deze nieuwe constructie daadwerkelijk betere en bereikbare zorg op maat bieden en faciliteren shared-decision making”, verklaart Ronald Zwartkruis – de nieuwe directeur van NETQ Healthcare.

Zelfbeoordeling
Zelfredzaamheid voor patiënten wordt altijd ingericht op een manier waardoor zij zelf de beste keuzes kunnen maken. “Ook als het gaat om aangrijpende en ingewikkelde zorgbeslissingen kan het leven van patiënten passend gemaakt worden aan hun specifieke zorgvraag. Dat kan bij zelfbeoordeling, na het verkrijgen van alle data-analyses. Dan stellen we patiënten pas echt centraal”, besluit Hugo Brand.