Academie voor Verpleegkunde Hanzehogeschool Groningen kiest voor nieuwe vorm stage studenten

30-05-2017

De ketenstage ‘Student volgt cliënt’ van de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen wordt door het landelijke Zorgpact benoemd als Koploper binnen de zorg- en welzijnswereld. In deze nieuwe stagevorm maken studenten in twintig weken kennis met diverse schakels in de hele zorgketen. Zo krijgen zij meer zicht op de continuïteit van zorg en meer regie over hun eigen leerproces. Zorginstellingen geven aan dat de stageopzet positief doorwerkt in de samenwerking tussen de zorgaanbieders.

br />Bij de ketenstage 'Student volgt Cliënt' kunnen studenten Verpleegkunde een kijkje nemen bij verschillende zorginstellingen. Zij volgen daarbij niet een individuele cliënt, maar een patiëntgroep of ziektebeeld door de keten heen.

Voor de regio Oost-Groningen – waar deze ketenstage als eerste heeft plaatsgevonden - is gekozen voor de patiëntgroep kwetsbare oudere. De zorgketen bestaat dan vaak uit thuiszorg, ziekenhuis, revalidatie en eventueel een verhuizing naar een woon-zorgcentrum. De partners in deze keten geven aan dat ze sterk afhankelijk zijn van elkaar, en door de ervaringen met de ketenstage nu beter op elkaar aansluiten. In dit geval zijn de partners het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Zorggroep Meander en Ketenzorgorganisatie Oosterlengte.

Het doel van het samenwerkingsinitiatief 'Student volgt Cliënt' is het inzichtelijk maken wat de verschillende zorginstellingen in de zorgketen de kwetsbare oudere kunnen bieden. Zo ontstaat ruimte voor verbetering. Daarnaast wil de Academie voor Verpleegkunde studenten enthousiast maken voor de ouderenzorg. Uit de ervaringen van de studenten die inmiddels aan deze ketenstage hebben deelgenomen, blijkt dat hun beeld van de ouderenzorg veranderd is van saai en ééntonig naar complex en dynamisch.