VUmc boekt over 2016 jaarresultaat van € 13,9 miljoen

29-05-2017

VUmc (www.vumc.nl) heeft over 2016 een jaarresultaat geboekt van € 13,9 miljoen (2015 -€ 5,8 miljoen). De totale baten stegen in 2016 naar € 678 miljoen (2015: € 663 miljoen). Dat blijkt uit de jaarrekening over 2016, die VUmc vandaag bekend heeft gemaakt. Het verbeterde financiële resultaat over 2016 is vooral veroorzaakt door een combinatie van bezuinigingen, verbeterde beheersing van kosten en enkele incidentele baten. VUmc blijft voldoen aan alle bankenratio’s. De solvabiliteit steeg over 2016 naar 22,3% (2015: 20,3%).

br /> De baten uit patiëntenzorg stegen naar € 377 miljoen (2015: € 370 miljoen). Voor het medisch wetenschappelijk onderzoek verwierf VUmc in 2016 € 183 miljoen subsidies (2015: € 186 miljoen).

In maart 2016 ging VUmc over op een elektronisch patiëntendossier. Via het portaal ‘Mijn Dossier’ kunnen VUmc patiënten nu zelf een deel van hun dossier in zien. In juli 2016 kreeg VUmc goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit om de aanvraag voor een alliantie met het AMC voor te leggen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Momenteel beoordeelt de ACM de alliantie op het punt van de mededinging. Naast de samenwerking met het AMC, heeft VUmc in 2016 de samenwerking met regionale ziekenhuizen verder versterkt.

Voor onderwijs en onderzoek behaalde VUmc in 2016 goede resultaten. Bij de opleidingen behaalde de bachelor geneeskunde een gedeelde eerste plaats bij de Nationale Studenten Enquête. Op het gebied van onderzoek bekleedt VUmc over 2016 een derde plaats in de benchmark-analyse van Nederlandse UMC’s.

Voor 2017 verwacht VUmc eveneens een positief resultaat, rekening houdend met aanzienlijke investeringen, waaronder die in het in aanbouw genomen Imaging Center, waar met behulp van nieuwe beeldvormende technieken bij patiënten veel nauwkeuriger diagnoses en behandelingen kunnen worden uitgevoerd. Ook gaat VUmc in 2017 door met het analyseren van mogelijkheden om de inkomsten te verhogen en de kosten te verlagen.