Zorgverzekeraar CZ beloont Catharina Ziekenhuis voor goede hartzorg

29-05-2017

Het Catharina Ziekenhuis wordt door zorgverzekeraar CZ extra beloond voor het verder uitbouwen van de kwaliteit van zorg voor hun hartpatiënten. Dat werd onlangs bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Value-Based Healthcare Prize 2017. Vorig jaar wonnen het Catharina Ziekenhuis en CZ deze prijs voor de wijze waarop zij afspraken maakten. De Amerikaanse hoogleraar en zorgeconoom Michael Porter, één van de grondleggers van de principes van Value-Based Healthcare, prees CZ en het ziekenhuis voor het feit dat het de organisaties is gelukt om samen, binnen het huidige systeem waarin het aantal verrichtingen wordt bekostigd, toch de kwaliteit leidend te laten zijn.

br /> In het contract dat het Catharina Ziekenhuis en CZ in november 2015 sloten, is afgesproken dat gezamenlijk een voor Nederland nieuwe methode wordt ontwikkeld die meet of de voor de patiënt belangrijke kwaliteit van zorg is verbeterd, gelijk is gebleven of is verslechterd.

De eerste resultaten van deze afspraak tussen CZ en het Catharina Hart- en Vaatcentrum zijn bekend. Het ziekenhuis krijgt een extra beloning omdat de hartzorg in het ziekenhuis in 2016 nog beter was dan in de periode daarvoor. Deze financiële beloning zal door het ziekenhuis worden besteed aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg voor hartpatiënten in het ziekenhuis.

Bijzondere samenwerking
Deze vorm van contractering is vernieuwend en wordt de laatste jaren ook steeds meer door andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars overgenomen. “Wij hebben een goede relatie met het Catharina Ziekenhuis. Vertrouwen in elkaar is essentieel voor deze afspraak. Daarom wilden wij met het Catharina Ziekenhuis deze bijzondere samenwerking aangaan”, aldus de zorginkoper van CZ, René Schunselaar.

Uit de cijfers blijkt onder meer dat het ziekenhuis zich verder heeft verbeterd op de indicatoren ‘overleving’ en ‘mate van herstel’ bij zowel openhartoperaties (CABG) als dotterprocedures (PCI). Bij de behandeling van hartritmestoornissen (Katheter PVI) verbeterde de indicator ‘Gevolgen van de behandeling op lange termijn’. Er waren ook indicatoren die gelijk zijn gebleven; één indicator verslechterde. In totaal worden voor deze drie behandelingen 14 indicatoren gemeten. “Wij zien dat onder aan de streep de zorg voor hartpatiënten in het Catharina Ziekenhuis zichtbaar is verbeterd. Het is bijzonder dat wij gezamenlijk de zorg van het Hart- en Vaatcentrum naar een nog hoger niveau kunnen brengen”, aldus Anja Lenssen, betrokken medisch adviseur van zorgverzekeraar CZ.

’Kwaliteit van Leven’
De beloning die het ziekenhuis van CZ krijgt wordt ingezet om de meting van ‘Kwaliteit van Leven’ verder te verbeteren. “Kwaliteit van leven is een belangrijke pijler voor Value-Based Healthcare”, aldus cardioloog dr. Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis. “Maar de interpretatie van de cijfers die dit onderdeel meten, is heel lastig. Daar willen we meer duidelijk over krijgen. Daarom gaan we onderzoeken hoe we dit punt samen kunnen verbeteren.”

CZ en het Catharina Ziekenhuis hebben na hun eerste evaluatie ook het al bestaande zorgcontract op dit gebied uitgebreid met een nieuwe behandeling. De TAVI, het vervangen van een ernstig vernauwde aortaklep door een kunstklep via de lies, is toegevoegd aan de drie eerdere behandelingen, te weten CABG, PCI en katheter PVI.

Meetbaar Beter
De kwaliteit van de cardiologische zorg wordt gemeten op basis van de uitkomsten van Meetbaar Beter. Dat is een kwaliteitssysteem dat in 2012 door het Catharina Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein is opgezet en inmiddels door bijna alle hartcentra in Nederland is overgenomen.