Snelgroeiende Nederlandse startup Castor EDC krijgt €1,1 miljoen van Europese Commissie

24-05-2017

De Nederlandse health-tech startup Castor EDC heeft ruim 1,1 miljoen euro toegewezen gekregen van de Europese Commissie. De innovatiesubsidie is afkomstig van Horizon 2020, een prestigieus programma om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren met een totaalbudget van ongeveer €80 miljard. Castor EDC is een van de zeer weinige Nederlandse ondernemingen die succesvol aanspraak heeft gemaakt op een grote subsidie binnen het Horizon 2020 SME Instrument-project. Met deze stimulans zal Castor EDC een stap dichter bij het verwezenlijken van zijn missie komen: het wereldwijd ontsluiten van big data voor analyses in medisch onderzoek.

br /> Dr. Arts is tevens arts
Oprichter van Castor EDC is Derk Arts, die een doctorstitel heeft in medische informatiekunde en tevens arts is. Hij bedacht Castor EDC vlak voordat hij begon aan zijn promotietraject in het Academisch Medisch Centrum. Het viel hem destijds op dat in de medische wetenschap nog veelal gebruik gemaakt wordt van zelf in elkaar geknutselde Excel-sheets. In de avonduren programmeerde hij eigenhandig een platform waarmee hij makkelijk data voor zijn eigen onderzoek kon verzamelen en verwerken.

Zelflerend systeem
Castor EDC zal de subsidie aanwenden om een zelflerend systeem te ontwikkelen op basis van Artificial Intelligence. Dat systeem helpt en begeleidt onderzoekers door hen te introduceren aan vergelijkbare onderzoekers. Zij kunnen onderling protocollen uitwisselen en vragenlijsten standaardiseren, waardoor hun onderzoeksgegevens FAIR worden: Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (vindbaar, toegankelijk, interoperabel, en herbruikbaar). Castor EDC bouwt daarmee aan een netwerk van onderzoekers, waarmee internationale informatie-uitwisseling en samenwerking mogelijk is, zonder dat onderzoekers daar enige moeite voor hoeven doen.

Medische wetenschap versnellen
“Mijn grote droom is om medische wetenschap te versnellen door met technologie het maximale uit de onderzoeker te halen,” aldus Arts van Castor EDC. “Wij maken hem of haar het leven als onderzoeker makkelijker doordat zij met Castor EDC eenvoudig data van hoge kwaliteit kunnen verzamelen en delen. In onze database kunnen ze in de nabije toekomst achterhalen of iemand anders een soortgelijk onderzoek uitvoert of heeft uitgevoerd. En ze kunnen hun eigen onderzoek delen en beschikbaar maken, jaren voordat het in de medische vakliteratuur gepubliceerd is. Daarmee verkorten wij het beschikbaar maken van nieuwe medische inzichten van enkele jaren naar luttele seconden.”

Meteen aan de slag
Vandaag de dag helpt Castor EDC bijna 9000 gebruikers met het online verzamelen van data voor meer dan 2000 medische onderzoeken. Onderzoekers kunnen zonder uitgebreide training of technische achtergrond meteen aan de slag, door patiënten vragenlijsten te mailen, data te importeren en berekeningen te maken. Alle gegevens wordt op veiligste wijze bewaard (ISO27001) en opgeslagen op Nederlandse bodem.