LUMC onderstreept duurzaam beleid met ondertekening Green Deal Zorg

18-05-2017

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werkt voortdurend aan een gezonde, schone, toekomstbestendige en duurzame leefomgeving. Henk Gerla, Lid Raad van Bestuur van het LUMC, ondertekende daarom op woensdag 17 mei de Green Deal Zorg. Ondertekenaars van deze deal geven hiermee aan dat ze zich inzetten voor een versnelde verduurzaming in de zorg.

Duurzame zorg is in alle aspecten de uitdaging voor de toekomst van de zorgsector. Henk Gerla, zegt: “Het LUMC vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en richt zich bijvoorbeeld op zorgvuldig gebruik van energie en grondstoffen en op het beperken en gescheiden aanleveren van afval. Zo verwerkt het Facilitair Bedrijf van het LUMC etensresten tot compost die weer wordt gebruikt door tuindersverenigingen in de regio.”

Een ander voorbeeld is de inspanning van het ‘groene OK-team’, onder leiding van anesthesioloog Hans Friedericy. Dit team heeft op de operatiekamers duurzame en financiële winst gescoord op het gebied van afvalinzameling en de afschaffing van wegwerpjassen. Uniek, onder meer omdat het in een operatiekamer gebruikelijk is om wegwerpartikelen te gebruiken. Het team won daarom ook een Energy Trek en krijgt een jaar lang ondersteuning van de Green Deal Zorg, om nu ook de schouders te zetten onder energiewinst.

Green Deal Zorg
De Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’ is een initiatief van Milieu Platform Zorgsector (MPZ). De ambitie is dat eind 2018 80% van alle ziekenhuizen en 50% van de zorgaanbieders systematisch aan verduurzaming werkt volgens een betrouwbaar integraal keurmerk. De zorginstellingen, het milieuplatform Zorgsector (MPZ), de Omgevingsdienst West-Holland en de gemeenten in de regio Holland Rijnland sluiten met elkaar de Green Deal af om die ambitie waar te maken.

Voor meer informatie of vragen contact de woordvoerders van directoraat Communicatie van het LUMC. Telefoonnummer 071-526 8005, e-mail pers@lumc.nl
WIlt u een foto ontvangen van de ondertekening, neem dan contact met ons op.