ZorgSaam als 1e buitenlandse ziekenhuis aangesloten op Belgisch netwerk Cozo

11-05-2017

ZorgSaam Ziekenhuis werkt nauw samen met het UZ Gent en enkele andere Belgische ziekenhuizen. Door verschillen in de registratie van de patiënten gegevens in Nederland en België was het tot nu toe niet mogelijk om medische gegevens van Nederlandse patiënten die een ingreep hebben ondergaan in bijvoorbeeld het UZ Gent, inzichtelijk te maken in het patiënten systeem (HiX) van ZorgSaam.

br />

ZorgSaam is nu het 1e buitenlandse ziekenhuis dat daadwerkelijk is aangesloten op Cozo, het landelijke platform voor digitale gegevensuitwisseling in België. Bert van Broekhoven (afdeling Informatie Technologie) vertelt: “Dit draait nu in pilot voor de longartsen. Concreet betekent dit dat voor de longartsen is geregeld dat zij in het UZ Gent geproduceerde medische gegevens van hun patiënten, via het Cozo kunnen raadplegen in het eigen HiX systeem. In een volgende fase van het project willen we regelen dat specialisten uit Belgische ziekenhuizen ook gegevens bij ZorgSaam kunnen gaan inzien. Deze mogelijkheid wordt momenteel technisch onderzocht.”

De samenwerking met Belgische ziekenhuizen is van groot belang voor de zorg in Zeeland. Deze nieuwe ontwikkelingen dragen zeker bij aan een nog verdere verbetering van deze samenwerking.

Ervaringen van longarts Geert van Pottelberghe met de gegevensuitwisseling
De longartsen werken intensief samen met het UZ Gent. Als een van hun patiënten een longoperatie moet ondergaan, dan gebeurt dat meestal in UZ Gent. De patiënten komen daarna weer onder behandeling bij ZorgSaam Ziekenhuis. Geert van Pottelberghe doet de pilot voor de uitwisseling van medische gegevens. “Vroeger moest ik telefonisch gegevens opvragen van mijn patiënt. Die moesten dan in het UZ Gent worden opgezocht en per fax of post worden toegestuurd. Nu kan ik direct, met één druk op de knop, de medische gegevens van UZ Gent raadplegen. Ik kan de röntgenfoto’s zien, bloeduitslagen, operatieverslagen etc. Het scheelt heel veel tijd en werk. Bovendien is het volstrekt veilig.”
Dokter van Pottelberghe is erg tevreden over de pilot. “Alles werkt perfect en volledig naar wens. Na de evaluatie kunnen we dit zeker uitbreiden voor andere specialismen. Het is niet alleen een meerwaarde voor onze samenwerking met UZ Gent, maar vooral ook een verbetering van de service aan onze patiënten.”