Voor het eerst aangetoond: sociaal werk maakt gezond

10-05-2017

Sociaal werk draagt bij aan de mentale gezondheid van kwetsbare burgers. Dit blijkt uit onderzoek dat de afdeling Sociale Geneeskunde van AMC/Universiteit van Amsterdam heeft uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd tijdens het Congrestival Sociaal en Gezond, dat plaatsvindt op 30 mei a.s. in Utrecht.

Er is tot nog toe weinig bekend over hoe sociale interventies bijdragen aan gezondheid. Het onderzoek Sociaal Werk en Gezondheid brengt hier verandering in. Het legt twee sociale interventies onder de loep: Natuurlijk een netwerkcoach! en Kwartiermaken. Beide methoden hebben als doel de participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

Bij Natuurlijk een netwerkcoach helpt een vrijwillige coach een cliënt met het ontwikkelen van strategieën om beter om te gaan met problemen. Ook ondersteunt de coach in het vormen en vergroten van het sociale netwerk. Deelnemers aan het onderzoek ervaren een positief effect op hun mentale gezondheid. Een kleine groep deelnemers heeft niet direct baat bij deze interventie. Dit betreft mensen met slechts een erg klein familienetwerk. De interventie bereikt deze zeer kwetsbare groep en dat is bijzonder, maar er is meer onderzoek nodig om te achterhalen waar deze groep dan wel baat bij heeft.

Het onderzoek naar Kwartiermaken is uitgevoerd op twee locaties. De Stamtafel in Amsterdam richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de wijk worden laagdrempelige eetbijeenkomsten georganiseerd met als doel ontmoeting en participatie te bevorderen en eenzaamheid tegen te gaan. De deelnemers ervaren een positief effect op hun gezondheid en een hogere kwaliteit van leven. De Kwartiertafel in Arnhem koppelt de participatievraag van een cliënt met bijvoorbeeld psychische klachten aan het aanbod in een wijk (vrijwilligerswerk, maatje, etc.). Cliënten voelen zich hierdoor meer deel van de wijk. Dit heeft een positief gevolg voor hun mentale gezondheid.

Deze onderzoeksresultaten leveren kennis over hoe sociaal werk bijdraagt aan gezondheid en welke mechanismen daarbij een rol spelen. En dat het effect van de interventie niet voor alle deelnemers hetzelfde is. Dit is een inzicht dat sociaal werkers, interventieontwikkelaars, onderzoekers en beleidsmakers aan het denken moet zetten.

Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw in het kader van het Vijfde Preventieprogramma en sluit aan op de Alles is Gezondheid-pledge van Movisie en Sociaal Werk Nederland. Hier vindt u een samenvatting van de onderzoeksresultaten.

Congrestival Sociaal en Gezond
Tijdens het Congrestival Sociaal en Gezond op 30 mei a.s. krijgen pioniers een podium en geven experts zoals Ab Klink (VGZ) en Thomas Kampen (InHolland) een mini-college. Movisie, Sociaal Werk Nederland, AMC/UvA, Alles is Gezondheid, FNO Zorg voor Kansen en NFACTORY organiseren dit evenement.

Lees meer informatie over het Congrestival.