Internationaal unieke kwaliteitsorganisatie voor Nederlandse Hartzorg

04-05-2017

Met het ondertekenen van een Letter of Intent hebben de bestuursvoorzitters van de Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN), Meetbaar Beter en de National Cardiovascular Data Registry (NCDR) een grote stap gezet naar de beoogde fusie tot een unieke geïntegreerde Nederlandse Hart Registratie (NHR). Met steun van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Hartstichting werken zij de komende maanden verder aan de beoogde oprichting van de NHR per 1 juli 2017.

br />

Hartpatiënt als uitgangspunt
De beoogde fusie van cardiologische en cardiochirurgische kwaliteitsregistraties zal leiden tot een internationaal unieke organisatie waarbinnen de hartpatiënt het uitgangspunt is en Value Based Healthcare principes een belangrijke rol spelen. Doordat alle interventies aan het hart op één plaats bijeenkomen zal de NHR in de toekomst belangrijke kwaliteitsinformatie kunnen bieden. Zo zal de NHR bijvoorbeeld in beeld kunnen brengen of patiënten na een eerdere ingreep nog een nieuwe behandeling hebben ondergaan. Samen met de ziekenhuizen zal de NHR ook de kwaliteit van leven van patiënten in beeld kunnen brengen. Deze inzichten in korte en lange termijn uitkomsten van zorg kunnen de artsen in de ziekenhuizen ondersteunen bij het bewaken en waar mogelijk verder verbeteren van kwaliteit van zorg.

Kernkwaliteiten
Eén van de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de Letter of Intent is dat de kernkwaliteiten van de huidige organisaties bij de fusie behouden blijven en verder worden uitgebouwd. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om de datakwaliteit en veiligheid in de volle breedte van de NHR naar een nog hoger niveau te brengen en onder andere te voldoen aan vereisten van het implantatenregister voor verschillende behandelingen. Daarnaast zal de NHR kansen bieden voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Het innovatieprogramma zal onder andere aandacht besteden aan het selecteren en delen van mogelijke best practices, kwaliteitsverbetering binnen de ziekenhuizen en het vormgeven van patiënten informatie.