Treant Care beloond met kwaliteitsstempel voor topzorg

06-04-2017

De centra voor wonen en zorg (Care) van Treant Zorggroep zijn beloond met het PREZO-keurmerk. Dit kwaliteitsstempel voor topzorg geldt voor vijftien centra voor wonen en zorg van Treant in de regio’s Emmen, Hoogeveen/De Wolden, Coevorden en Borger-Odoorn. ‘Deze stempel laat zien dat we de goede kwaliteit van zorg die we zeggen te leveren, ook daadwerkelijk leveren en nog veel belangrijker: dat onze cliënten bovengemiddeld tevreden zijn’, vertelt Erik de Jong, manager Revalidatie, Behandeling en Begeleiding. Alle zeventien centra van Treant zijn getoetst. Twee van de centra wachten nog op het resultaat.

br />

PREZO, voluit PREstaties in de ZOrg, is een landelijk kwaliteitssysteem voor de zorg. ‘De toekenning van het PREZO-keurmerk is een groot compliment voor onze organisatie. Het gelijknamige keurmerk krijg je niet zomaar’, benadrukt De Jong. Een aantal centra van Treant is vorig jaar uitgebreid getoetst op kwaliteit, veiligheid en cliënttevredenheid. ‘Onafhankelijke keurmeesters keken in onze centra of het er inderdaad zo veilig, schoon en gezellig was als wij beweren. Ook dit jaar is het antwoord weer volmondig ‘ja’, vertelt een trotse De Jong. De keurmeesters spraken dit keer voor het eerst uitgebreid met medewerkers over hun taken en verantwoordelijkheden in de dagelijkse praktijk. ‘Deze nieuwe manier van toetsen was voor de medewerkers extra spannend, zij hebben écht een geweldige prestatie geleverd.’

Scherpe blik
Daarnaast controleerde de keurmeesters de zorgleefplannen op volledigheid, de medicatieveiligheid, de naleving van hygiënevoorschriften en de veiligheid. Belinda Kramer, manager in de regio Hoogeveen/De Wolden, is blij met deze scherpe blik. 'Het helpt ons kritisch naar onze organisatie te kijken en eventuele verbeterpunten aan te pakken.'

Cliënttevredenheid
Ook de cliënttevredenheid is een belangrijke graadmeter voor het leveren van topzorg. ‘Wij meten voortdurend hoe cliënten de kwaliteit van de behandeling, het wooncomfort, de bejegening en het activiteitenaanbod waarderen. Het is prachtig om te horen dat onze cliënten en hun naasten zeer tevreden zijn over het betrekken van familie bij de zorgverlening en de belevingswereld van cliënten. Dit is het mooiste compliment dat je als zorgverlener kunt krijgen’, aldus Kramer.

Gouden keurmerk
Het feit dat vijftien centra voor wonen en zorg van Treant het PREZO-keurmerk hebben ontvangen, stemt Kramer en De Jong meer dan tevreden. Daar komt nog eens bij dat vrijwel alle locaties het gouden keurmerk in de wacht hebben gesleept. 'Dit is de kroon op het werk van onze medewerkers, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor onze cliënten.' Twee centra wachten nog op het resultaat van de toetsing. ‘Ook deze locaties gaan het keurmerk behalen, hier ben ik van overtuigd.’