Afspraken titelgebruik orthodontie en misleidende benamingen

01-04-2017

Tandartsen en orthodontisten hebben samen afspraken gemaakt om fout titelgebruik te voorkomen. Het gaat hier om het gebruik van pseudobenamingen en titels in de orthodontie. Alleen specialisten die hiervoor zijn opgeleid en Big-geregistreerd, mogen de titel orthodontist gebruiken. Tandartsen die ook orthodontie beoefenen, mogen zich alleen nog tandarts voor orthodontie noemen.

br />

De afspraken zijn ingegaan op 31 januari 2017. Er geldt nog een overgangstermijn. Zo hebben tandartsen de tijd om hun communicatie-uitingen aan te passen. Vanaf 1 juli zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg op fout titelgebruik gaan handhaven. Bij een overtreding kan de inspectie dan direct een boete opleggen.

Verwarring en onduidelijkheid
Tot nog toe waren hier geen eenduidige afspraken over. Dat kon leiden tot verwarring en onduidelijkheid bij patiënten en hun ouders. Tandartsen gebruikten bijvoorbeeld de misleidende benamingen orthodontoloog, orthodentist, beugelspecialist en orthodontisch specialist. Dat mag nu niet meer.

In Nederland mogen gespecialiseerde orthodontisten en algemene tandartsen orthodontie beoefenen.

Afspraken van de verenigingen
De KNMT, de ANT, de NvVO en de OVAP hebben samen deze afspraken gemaakt. De KNMT en de ANT zijn beroepsverenigingen voor tandartsen en tandarts-specialisten. NvVO is de wetenschappelijke vereniging van orthodontisten. De OVAP is de vereniging van tandartsen voor orthodontie.