Medicijnendiefstal groot probleem binnen zorgsector

31-03-2017

Medicijnendiefstal is nog steeds een groot probleem binnen de zorgsector. Dit blijkt uit een analyse naar bedrijfsfraude en cybersecurity waarvoor 1200 fraudezaken onder de loep zijn genomen. Het percentage jongvolwassenen dat het afgelopen jaar betrokken was bij bedrijfsfraude verdubbelde in de afgelopen twee jaar. Bedrijfsfraude is en blijft de komende jaren een groot probleem. Fraude.nl, dat vandaag gelanceerd wordt, speelt daar op in met een platform waarop onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery worden gebundeld om organisaties te helpen bij het beperken van de schade door deze vorm van criminaliteit.

 

In 78 procent van de gevallen had de fraude met de diefstal van geld of goederen te maken. Tussen 2013 en 2015 werd vooral geld gestolen. Nu is er een verschuiving gaande naar het ontvreemden van goederen. In de zorg blijkt vooral de diefstal van medicijnen nog steeds populair. “Als verklaring voor hun gedrag geven deze daders aan dat zij door de druk van onregelmatig werken slecht slapen en dat medicijnen voorhanden zijn. De drempel om zelf medicijnen te nemen is kennelijk laag, omdat er beroepsmatig mee gewerkt wordt”, zegt Martijn van de Beek, directeur bij Hoffmann, een van de oprichters van Fraude.nl.

Eenvoudig proces
Sommige bedrijven laten geen onderzoek doen naar fraude omdat zij het proces te ingewikkeld vinden. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat in een kwart van alle gevallen de fraudeur gewoon in dienst blijft wanneer hij betrokken is geweest bij een fraudezaak. “Om het proces zo eenvoudig mogelijk te maken voor organisaties hebben Hoffmann, Lexence en GGN de handen ineengeslagen en Fraude.nl gelanceerd”, zegt Frank ter Huurne, advocaat en partner bij Lexence. Hij omschrijft Fraude.nl als een platform waarbij de drie disciplines (onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery) worden gebundeld. “In de praktijk zien we dat bedrijven vaak maar één discipline weten te vinden, terwijl het juist belangrijk is om alle aspecten goed af te ronden als je schade wilt verhalen en fraude in de toekomst wenst te voorkomen.”

De grootste fraudeurs
Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel jongvolwassen dat betrokken is bij bedrijfsfraudes bijna is verdubbeld. Waren de jongvolwassen in 2014 nog maar in zes procent van alle fraudegevallen de schuldige; in 2016 steeg dit aandeel naar elf procent. “Daarnaast zien we dat er veel wordt gefraudeerd door de directie en het management”, zegt Ter Huurne. Dit percentage lag in 2016 op twintig procent.
Een trend die de afgelopen jaren in opkomst is, is de zogeheten CEO-fraude. Hierbij benaderen criminelen de medewerkers van een bedrijf uit de naam van een directielid of CEO en vragen hem om met spoed geld over te maken. “Omdat het een verzoek lijkt van een directielid of CEO, heeft de medewerker meestal geen argwaan. Vaak gaat het om bedrijven met buitenlandse vestigingen. Het geld verdwijnt dan snel via een buitenlandse rekening.”

Over Fraude.nl
Fraude.nl is een samenwerkingsverband tussen Lexence, Hoffmann en GGN op het gebied van bedrijfsfraude, waarbij de drie disciplines (onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery) worden gebundeld. Fraude.nl heeft als doel het Nederlands bedrijfsleven te helpen bij het onderzoeken, voorkomen en herstellen van de schade van bedrijfsfraude.