Opleiding voor nieuw beroep: praktijkondersteuner bedrijfsarts

23-03-2017

Het nieuwste beroep in arbodienstverlening is de praktijk­ondersteuner bedrijfsarts. Deze POB voert bedrijfsgeneeskundige taken uit die de bedrijfsarts aan hem/haar delegeert. Door inzet van deze nieuwe professionals kan het tekort aan bedrijfsartsen deels worden opgevangen en kunnen de artsen zich meer richten op hun kerntaken. Een gedegen opleiding geeft deze taakdelegatie op een verantwoorde en praktische manier vorm en schept ruimte voor meer capaciteit. In september 2017 start de opleiding praktijkondersteuner bedrijfsarts in Rotterdam bij Breederode Hogeschool én in Utrecht bij de NSPOH. De inschrijving is geopend.

Maatschappelijke context
De opleiding sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom preventie van verzuim, gezond werken en duurzame inzetbaarheid en past goed bij de nieuwe Arbowet. Er is immers steeds meer capaciteit nodig om verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid vanuit professionals te ondersteunen en faciliteren. Niet alleen om het tekort aan bedrijfsartsen op te kunnen vangen, maar ook om vanuit eigen expertise een bijdrage te leveren aan de vraagstukken rondom toenemende werkdruk, (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

Taakdelegatie
De richtlijnen voor taakdelegatie zijn vastgelegd door de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) in de leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding en het standpunt Taakdelegatie. Deze richtlijnen vormen het uitgangspunt voor het handelen van de POB en het inrichten van de opleiding. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de taakdelegatie.

Rotterdam en Utrecht
Deelnemers beschikken over hbo-werk- en -denkniveau en een relevante werkplek onder begeleiding van een bedrijfsarts. In de opleiding combineren zij theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ligt de weg open naar registratie in een nieuw te vormen register voor POB’s. Informatie over de opleiding is te vinden op de websites van:
· NSPOH in Utrecht, start 11 september 2017
· Breederode Hogeschool in Rotterdam, start 7 september 2017
De NSPOH verzorgt opleidingen in de sociale geneeskunde, waaronder de opleiding tot bedrijfsarts. Breederode Hogeschool is onder andere bekend als opleider voor de praktijkondersteuner huisarts (POH).