Isala start campagne voor meer spermadonatie

24-02-2017

Een kind krijgen is niet vanzelfsprekend - Ongeveer 1 op de 6 vrouwen krijgt te maken met een periode van een onvervulde kinderwens. Hiervan is sprake als er na tenminste 1 jaar proberen nog geen zwangerschap is. Deze ongewenste kinderloosheid is voor vrouwen en hun partners een groot probleem en gaat vaak gepaard met sterk psychisch lijden. Veel vrouwen en paren lijden in stilte. Dankzij spermadonoren kunnen anderen de gelukkige ouders worden van een zeer gewenst kind. Voor hen kan een behandeling met donorsperma de laatste mogelijkheid zijn om kinderen te krijgen. Omdat er een tekort aan spermadonoren is, start het fertiliteitscentrum van het Isala Vrouw-kindcentrum te Zwolle deze week een campagne om meer donoren te werven.

 

Ongeveer 1 op de 6 paren heeft vruchtbaarheidsproblemen. De oorzaak ligt in ongeveer 30% van de gevallen bij de vrouw, 30% bij de man en 10% bij beiden. Bij 30% wordt geen verklaring gevonden voor het uitblijven van een zwangerschap.

Enige optie
Voor een aantal van deze paren is kunstmatige inseminatie met donorsperma de enige mogelijkheid om hun kinderwens te vervullen. Ook lesbische en alleenstaande vrouwen doen een beroep op donorsperma. Een paar of vrouw kan kiezen voor een donor van de spermadonorbank van Isala of zelf een donor zoeken. Het Isala Fertiliteitscentrum heeft een eigen spermadonorbank, maar werkt ook nauw samen met de Deense spermadonorbank Cryos.

‘Isala Fertiliteitscentrum heeft tussen de 15 en 20 actieve donoren. Donoren willen graag iets voor een ander doen. Of ze hebben in hun eigen omgeving iets meegemaakt waardoor ze donor zijn geworden. We leren steeds meer over onvruchtbaarheid en hierdoor komen er meer behandelmogelijkheden. Maar toch blijft voor een aantal paren maar één mogelijkheid over om een kind te kunnen krijgen en dat is dankzij spermadonatie’, vertelt Max Curfs, klinisch embryoloog van het Isala Fertiliteitscentrum.

Uiterst zorgvuldige procedure
‘Spermadonatie is een uiterst zorgvuldige procedure omdat we vrouwen en paren de maximaal haalbare veiligheid en kwaliteit willen bieden. Zo werken we met Matcher. Een elektronisch systeem dat ons helpt om verwisselingen te voorkomen. Eigenlijk is spermadonatie heel normaal. Je doet er als man zoveel goeds mee,’ aldus Curfs.

Dankbaar
‘De dankbaarheid van ouders die met hulp van een spermadonor zwanger geworden zijn, is groot. Veel donoren ervaren het als waardevol om iemand te kunnen helpen. Slechts 1 op de 10 donorbehandelingen leidt tot de geboorte van een kind. Wanneer we alles geprobeerd hebben, na meerdere behandelingen, zal er nog altijd een gedeelte van de vrouwen kinderloos blijven. Maar dan hebben we er in ieder geval alles aan gedaan om deze vrouwen het geluk van een kind te gunnen.’