Stichting World Child Cancer-NL wil kinderen in kansarme landen genezen

17-02-2017

Op 15 februari 2017, Wereld Kinderkanker Dag, heeft het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie de Stichting World Child Cancer-NL opgericht. De stichting gaat kennis en kunde overdragen aan zorgverleners in armere landen, zodat kinderen met kanker daar ter plekke eerder en beter geholpen worden. Zo wil World Child Cancer-NL in armere landen bijdragen aan méér genezing van kinderen met kanker.

 

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 250.000 kinderen getroffen door kanker. Verreweg de meeste van die kinderen leven in kansarmere landen. Momenteel is de kans op genezing van kinderkanker in de armste landen minder dan 10%. Dit staat in schril contrast met de 75% tot 80% genezing van kinderkanker in Nederland. Het overdragen van kennis via zogenoemde outreachprogramma’s draagt bij aan betere zorg en behandeling van kinderen met kanker ter plaatse en zorgt er ook voor dat kinderen eerder de juiste diagnose en behandeling krijgen. Outreach draagt op de lange termijn zo bij aan verhoging van het overlevingscijfer.

Hoop bieden
World Child Cancer-NL richt zich in eerste instantie op landen als Kenia, Malawi en Indonesië waar al diverse programma’s lopen die destijds zijn opgestart door Nederlandse partnerziekenhuizen. Ook andere landen in Sub-Sahara Afrika worden onderdeel van de outreach. Het streven is om uiterlijk 2020 met een tiental ziekenhuizen een geformaliseerde samenwerking te hebben, om aldus voor duizenden kinderen met kanker reële hoop op genezing te bieden. World Child Cancer-NL zal met name kinderarts-oncologen en kinderoncologie verpleegkundigen inzetten, onder leiding van prof.dr. Gertjan Kaspers, directeur van de Academy van het Prinses Máxima Centrum en al jaren nauw betrokken bij en verantwoordelijk voor de Nederlandse kinderoncologische outreachprogramma’s.

World Child Cancer-NL
World Child Cancer-NL maakt onderdeel uit van World Child Cancer Global, de koepelorganisatie die zich wereldwijd inzet om outreachprogramma’s te bevorderen. Beide organisaties stemmen de programma’s en inzet in landen zorgvuldig met elkaar af.

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Nog steeds overlijdt in Nederland één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderkankercentrum, het Prinses Máxima Centrum. In het Centrum wordt alle zorg en research van kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Die concentratie van alle expertise en nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Al 15 onderzoeksgroepen voeren research uit en het Prinses Máxima Centrum verleende in 2016 zorg aan circa 200 kinderen met kanker. Voorjaar 2018 wordt het geheel nieuwe Centrum geopend, tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.