Landelijke pathologie- en tumor DNA-databanken gaan samenwerken voor verbetering van oncologische zorg in Nederland

08-02-2017

Nationaal DNA data sequencing centrum en databank Hartwig Medical Foundation kondigt vandaag een unieke samenwerking aan om de keten van de oncologische zorg te verbeteren. Het is met het nationale pathologienetwerk en databank PALGA een initiatief overeengekomen om op het gebied van logistiek, opslag en de koppeling van tumordata nauw te gaan samenwerken. Voor Hartwig Medical Foundation is dit initiatief de meest recente van een reeks nationale samenwerkingen met databanken en gezondheidszorgorganisaties zoals BBMRI en het Prinses Máxima Centrum.

br />

Edwin Cuppen, Directeur van Hartwig Medical Foundation, zegt hierover: “De uitgebreide expertise en het nationale netwerk van PALGA is sterk complementair aan de activiteiten van Hartwig Medical Foundation. Deze samenwerking is dan ook een belangrijke mijlpaal op de weg naar een meer gepersonaliseerde behandeling voor alle kankerpatiënten in Nederland."

Door de partnerschap tussen de twee non-profit organisaties ontstaat een uniek landelijk netwerk waarbinnen samenwerking tussen diverse specialisten, waaronder pathologen, oncologen, genetici en onderzoekers, wordt gefaciliteerd. Door het koppelen van de genetische en klinische data uit de databank van Hartwig Medical Foundation met de pathologische data van PALGA wordt nationaal en internationaal kankeronderzoek ondersteund.

De genetische data van Hartwig Medical Foundation worden opgenomen in het PALGA-netwerk. Hiermee hebben onderzoekers toegang tot zowel de klinische en genetische data van Hartwig als de data die PALGA verzamelt en is het beter mogelijk om bestaande en experimentele behandelingen voor patiënten te vinden. Daarbij ontstaat de mogelijkheid om nieuwe biomarkers te identificeren welke noodzakelijk zijn voor de verdere personalisering en vergroting van de doelmatigheid van bestaande (dure) medicijnen. Ook vormt het IT-netwerk van PALGA een belangrijke schakel in de interpretatie en rapportage van meetgegevens door pathologen en de terugkoppeling van resultaten naar de behandelend arts via lokale elektronische ziekenhuisinformatiesystemen.

Stefan Willems, bestuurslid van PALGA: “De state-of-the-art DNA-analyses en klinische data van Hartwig Medical Foundation in combinatie met de data van PALGA zijn cruciaal voor een optimale behandeling van kankerpatiënten. Het integreren van de genetische karakteristieken met fenotypische kenmerken is de hoeksteen van de beste diagnose, en dus behandeling. Zo weten we dat patiënten met een specifieke mutatie in een specifieke tumor in aanmerking komen voor bepaalde therapie, terwijl diezelfde mutatie in een ander tumortype veel minder relevant is. Het beschikbaar stellen van deze (potentieel) klinisch relevante data voor alle relevante gebruikers, ook in een vroegtijdig stadium, past uitstekend binnen de doelstelling van PALGA.”

Hartwig Medical Foundation verzamelt en analyseert genetische en klinische data van kankerpatiënten uit heel Nederland en slaat deze data op in een beveiligde, nationale databank. Meer dan de helft van alle ziekenhuizen in Nederland levert inmiddels tumorbiopten aan. Hartwig brengt het genoom van tumoren in kaart door middel van Whole Genome Sequencing. De gegevens uit de databank worden beschikbaar gesteld voor onderzoek om hiermee tot nieuwe inzichten voor patiëntenzorg te komen.

PALGA is een landelijke databank met alle pathologiegegevens van inmiddels 12 miljoen patiënten sinds 1971. Alle laboratoria voor pathologie in Nederland nemen deel aan het PALGA-netwerk. De gegevens in het centrale systeem vormen de basis voor de landelijke kankerregistratie, zijn onmisbaar voor de evaluatie en monitoring van de bevolkingsonderzoeken, ondersteunen de patiëntenzorg en kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.