Adviesraad: geen abortuspil bij huisartsen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

03-02-2017

Het is onduidelijk waarom huisartsen de mogelijkheid moeten krijgen zwangerschappen af te breken. De Raad van State, een belangrijke adviseur van de regering, maakte donderdag korte metten met het huidige voorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) voor een abortuspil bij de huisarts.

Schippers vindt dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn, ook bij huisartsen terecht moeten kunnen om een vroege zwangerschap af te breken. De huisarts zou bij de ingreep in zijn praktijk alleen de abortuspil mogen gebruiken, geen instrumentarium. Schippers diende daartoe op 2 februari 2017 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in. Daarmee is ook het advies van de afdeling advisering van de Raad van State openbaar geworden en blijkt dat dit orgaan weinig in het plan van Schippers ziet.

De Raad van State benadrukt dat zwangerschapsafbreking alleen mag door een arts in een ziekenhuis of abortuskliniek. Volgens de raad geeft Schippers onvoldoende aan waarom ook een huisarts een zwangerschap moet kunnen beëindigen. De minister zegt onder meer aan alle onduidelijkheid een einde te willen maken, maar volgens de raad is er helemaal geen onduidelijkheid. ‘De afdeling advisering komt tot de conclusie dat de in de toelichting genoemde redenen niet toereikend zijn om op grond daarvan op dit moment het voor huisartsen mogelijk te maken om zwangerschappen af te breken. Zij adviseert eerst de uitkomsten van de tweede evaluatie af te wachten en vooralsnog af te zien van de voorgestelde mogelijkheid van medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts’, aldus het begeleidend schrijven bij het wetsvoorstel.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact