Netwerkzorg thuis en open cultuur speerpunt IGZ

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

24-01-2017

Speerpunt in het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is dit jaar netwerkzorg thuis en medicatieveiligheid. Ook wordt gekeken of bestuurders de juiste cultuur creëren waardoor zorgverleners de kans krijgen om van fouten te leren. Tot slot is ook disfunctioneren van zorgverleners weer een belangrijk thema dit jaar.

Dat staat in het Werkplan 2017 van de IGZ, dat minister Schippers van VWS gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

Eerste aandachtspunt is de samenwerking en samenhang in de zorg die thuis wordt geleverd. Extra toezicht is er op de rol van de wijkverpleegkundige hierbij. Daarnaast gaat de IGZ ‘meer dan voorheen’ toetsen of bestuurders een goed beeld hebben van het werkklimaat in hun instelling, ‘bijvoorbeeld van de openheid die nodig is voor zorgverleners om goed samen te werken rond de patiënt en met elkaar te leren van fouten.’ Bekeken wordt of zorgverleners open kunnen zijn over hun fouten en of ze de kans krijgen om ervan te leren.

Op het gebied van de medicatieveiligheid let de IGZ in 2017 vooral op de momenten dat patiënten of cliënten worden overgedragen aan een andere zorgverlener. ‘Vooral bij ouderen die veel medicijnen gebruiken is het risico groot dat het mis gaat’, aldus het Werkplan 2017. Disfunctioneren tenslotte moet door zorgverleners samen met collega’s worden voorkomen door sneller problemen te erkennen en samen oplossingen te zoeken. ‘Op die verantwoordelijkheid spreken we zorgverleners aan. Onze interne processen om te onderzoeken of er sprake is van disfunctioneren en de trajecten die daaruit volgen, maken wij efficiënter’, aldus de IGZ.

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg fuseren dit jaar tot Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact