‘Vergroot rol arts in gevangeniszorg’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

20-01-2017

Artsen moeten een centrale rol spelen in de organisatie van de gezondheid van gevangenen. Het aantal dokters in zeker drie Nederlandse gevangenissen moet worden verdubbeld. De gezondheidszorg voor gedetineerden zou moeten worden ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid in plaats van Justitie.

a href="http://www.cpt.coe.int/documents/nld/2017-01-19-eng.htm" class="" title="http://www.cpt.coe.int/documents/nld/2017-01-19-eng.htm">Deze aanbevelingen doet het comité van de Raad van Europa dat marteling en onmenselijke behandeling (European Committee for the Prevention of Torture, CPT) moet tegengaan. Het CPT pleit ook voor betere medische screening van nieuwe gevangenen en een minder straffende en meer medische benadering van drugsverslaafden. In mei bezocht het CPT een reeks gevangenissen, penitentiair psychiatrische centra en politiecellen. De medewerking van de Nederlandse autoriteiten was over het algemeen ‘uitstekend’ en de materiële omstandigheden zijn meestal goed.

Het zou wel goed zijn als medische professionals ook verantwoordelijk worden voor de organisatie van gezondheid van gevangenen, stelt de onderzoekscommissie. Ze zouden bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen om psychologische schade door detentie te voorkomen. Medische professionals zouden ook moeten toezien op de kwaliteit van voedsel, hygiëne, ventilatie, verwarming en verlichting in de cellen, evenals op werk en sportfaciliteiten. ‘Er moet een fundamentele beschouwing komen van gezondheidszorgvoorzieningen in Nederlandse gevangenissen in het algemeen en de rol van medische professionals in het bijzonder’, aldus het CPT.

De zorg in penitentiaire psychiatrische centra is over het algemeen goed. Ze schieten wel ernstig tekort met het feit dat patiënten tot 17 uur per dag alleen op hun kamer zitten, waarmee ze niet voldoen aan de standaard voor psychiatrische ziekenhuizen, aldus het CPT. Ook personeelstekort, gebrekkige behandelplannen en medische controle na gebruik van dwang liggen onder vuur. De instelling in Scheveningen werkte niet goed mee met het comité.

Het CPT bezocht ook de reguliere psychiatrische instellingen ‘Rielerenk’ in Deventer en locatie Kastanjehof van ‘Zon en Schild’ in Amersfoort. De onderzoekscommissie is lovend over de materiële omstandigheden en de vrijheid die patiënten hebben binnen de muren. Ook het personeel is professioneel maar op de locatie Kastanjehof zijn te weinig psychiaters werkzaam. De instellingen gebruiken dwang alleen als laatste redmiddel. Wel uit het CPT grote zorgen over de inzet van politie of particuliere beveiligers bij escalaties: ‘Het comité adviseert dat dit stopt en dat de verpleging een passende training krijgt.’

Over politiecellen is het comité overwegend tevreden. Wel waren er enkele klachten over te strakke handboeien en het weigeren van medische hulp of een telefoontje over de arrestatie. Het cellencomplex in Houten zou iets moeten doen aan de verlichting en het cameratoezicht in de cellen. De omstandigheden in de ‘terroristenafdeling’ in gevangenis De Schie in Rotterdam moeten beter, evenals de procedures voor risicoanalyse en plaatsing.

De Nederlandse reactie op het rapport wordt in mei verwacht.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact