Patiëntenparticipatie in de eerste lijn kan beter

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

20-01-2017

Zorgverleners in de eerste lijn betrekken hun patiënten steeds vaker bij de inrichting van de zorg. Naast de motivatie van patiënten is de organisatiekracht van de eerste lijn een belangrijke voorwaarde voor succesvolle patiëntenparticipatie. Dit concludeert het Nivel in de vandaag verschenen ‘Kennissynthese Patiëntenparticipatie in de eerste lijn’.

Patiënten blijken hun ervaringen graag te delen en mee te denken over de zorg in de eerste lijn. Maar het is wel belangrijk dat ze horen wat er met hun opmerkingen gebeurt, anders verliezen patiënten hun motivatie. Patiëntenparticipatie is niet vrijblijvend, aldus de opstellers van het rapport: ‘Zorgverleners moeten daadwerkelijk iets doen met de uitkomsten van patiëntraadplegingen, zoals het uitvoeren van haalbare praktische suggesties, of het verbeteren van hun beleid aan de hand van inbreng van een cliëntenraad’. Ook als aan de wensen van patiënten geen gehoor kan worden gegeven, bijvoorbeeld als ze financieel niet haalbaar zijn, vraagt dat om terugkoppeling, stelt het Nivel.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact