Pathologie diagnostiek beter en sneller door digitale beelduitwisseling

13-01-2017

De Nederlandse pathologen en het Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) bouwen aan een landelijke platform voor uitwisseling digitale beelden voor diagnostische toepassing. Vandaag werd een contract gesloten met SECTRA voor het ontwikkelen van dit platform. Het initiatief, dat wereldwijd uniek is, zorgt ervoor dat onderlinge consultatie en herbeoordeling bij verwijzen van patiƫnten makkelijker en sneller zal gaan.

 

De patholoog digitaliseert momenteel in snel tempo: pathologie-diagnosen zullen steeds vaker gesteld worden op digitale beelden in plaats van met de microscoop. Binnenkort wordt het mogelijk om deze beelden ook tussen pathologie-afdelingen uit te wisselen. De pathologen sloten vandaag een contract met Sectra voor de bouw van het beelduitwisselingsplatform genaamd PIE (pathology image exchange). Zo’n landelijk platform is uniek in de wereld.

Tot nu toe vindt de uitwisseling van patiëntmateriaal plaats per gewone post. Dit gebeurt als een patiënt wordt doorverwezen van het een naar het andere ziekenhuis of als een patholoog in een ziekenhuis een specialist wil raadplegen, of als een groep pathologen gezamenlijk naar beelden willen kijken panelbeoordeling). Deze manier van transport is gevoelig voor verlies en beschadiging.

Digitale uitwisseling van beelden voorkomt deze problemen en komt bovendien de kwaliteit en snelheid van pathologie-onderzoek en consultatie ten goede. Zo draagt PIE bij aan de kwaliteit van de diagnose voor de patiënt, en zo ook de beste behandeling van de patiënt. Het platform zal naar verwachting medio 2017 in bedrijf zijn.

De Zweedse firma SECTRA heeft na een Europese aanbestedings-procedure het project gegund gekregen door stichting Pathologie Projecten. SECTRA zal het project uitvoeren samen met RAM Mobile Data en Deutsche Telekom Healthcare. Het nieuwe PIE platform zal aansluiten op het landelijke netwerk van PALGA. Zo zijn privacy-gevoelige gegevens volgens de hoogste standaard beveiligd.

Het project wordt mede-gefinancierd door IKNL. IKNL wil hiermee een impuls geven aan innovatie van paneldiagnostiek in de pathologie.

De Nederlandse vereniging voor pathologie (NVVP) en stichting PALGA zijn van mening dat hiermee opnieuw een grote vooruitgang wordt geboekt in de kwaliteit van de pathologie diagnostiek.


Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP)
De wetenschap achter uw diagnose en therapie
De NVVP is de overkoepelende organisatie voor klinische pathologie, dierpathologie en experimentele pathologie (pathobiologie). De vereniging telt ruim 600 leden en stelt zich ten doel om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied van de pathologie (ziekteleer). NVVP is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Pathologie Projecten.

Stichting Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)
PALGA beheert een databank met alle pathologie-uitslagen en een computernetwerk voor gegevens uitwisseling met alle pathologie-laboratoria in Nederland voor: incidentiemelding aan de kankerregistratie, evaluatie en monitoring bevolkingsonderzoeken, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, directe patiënt zorg (landelijke pathologie-historie beschikbaar) en ondersteuning van medische kwaliteitscontrole.Stichting PALGA is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Pathologie Projecten.

Stichting Pathologie Projecten (SPP)
De SPP heeft ten doel de communicatie en informatievoorziening binnen en tussen de laboratoria en tussen de laboratoria en derde partijen te bevorderen. De SPP tracht dit doel te bereiken door het uitvoeren van zelfstandig gefinancierde projecten voor derde partijen.