Informatie over wijkverpleging 2015 online op Vektis Zorgprisma Publiek

13-01-2017

De website Zorgprisma Publiek van Vektis biedt vanaf vandaag de meest recente informatie over wijkverpleging, gebaseerd op zorgdeclaraties uit 2015. Het gaat deels om een update van eerder gepubliceerde informatie. Ook is een aantal nieuwe feiten en cijfers toegevoegd: van de 512.000 mensen die in 2015 gebruikmaken van wijkverpleging ontvangen bijna 318.000 mensen zowel persoonlijke verzorging als verpleging; en in 2015 komen er elke maand gemiddeld ruim 22.000 nieuwe gebruikers in de wijkverpleging bij.

 

Overige informatie op de website gaat onder meer over welke mensen in 2015 gebruikmaken van wijkverpleging, het aantal zorgaanbieders, waar mensen die gebruikmaken van wijkverpleging wonen en de gemiddelde zorgkosten per persoon. Kijk voor meer informatie op www.zorgprismapubliek.nl.

Zorgprisma Publiek
Zorgprisma Publiek biedt een breed palet aan informatie over de zorg. Naast de informatie over wijkverpleging biedt de website bijvoorbeeld ook feiten en cijfers over zorg in gemeenten, de Wet langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. In totaal zijn er nu negentien onderwerpen beschikbaar.

Vektis

Zorgprisma Publiek is een website van Vektis, het informatiecentrum voor de zorg. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Zorgprisma Publiek is één van de portalen waarop Vektis zorginformatie aanbiedt aan partijen in de zorg.