UMCG: Verandering is de enige constante in 2017

11-01-2017

Het jaar 2017 staat voor het UMCG in het teken van enkele grote (ver)bouw- en ICT-projecten die de zorg voor patiënten verder verbeteren. Die boodschap stond centraal in de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari. Vanzelfsprekend blikte bestuursvoorzitter Jos Aartsen ook vooruit op de verkiezingen. Om de zorg financieel gezond te houden is er volgens hem maar één weg te gaan en dat is preventie en vroege opsporing van ziekte. Traditiegetrouw werden ook de prijzen voor excellente onderzoekers, opleider en zorgprofessional uitgereikt.

 In 2017 gaat het UMCG over op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) en een systeem voor de ondersteuning van de financiële-, logistieke- en inkoopprocessen (ERP). Ook worden eind december de eerst patiënten behandeld in het nieuwe protonentherapiecentrum, en worden nog meer poliklinieken vernieuwd en georganiseerd rond patiëntgroepen in plaats van rond medische specialismen. Tot slot worden de voorbereidingen getroffen voor de vernieuwing van de OK’s, IC’s en Spoedeisende Hulp. Al deze projecten vergen veel van de organisatie en medewerkers, waarbij het belangrijk is oog en oor voor patiënten en elkaar te houden.

Preventie
“We hebben in 2030 te maken met zeven miljoen chronisch zieken, een kwart van de bevolking die ouderenzorg nodig heeft en een verdubbeling van de zorgkosten. Ook besteden we tegen die tijd zo’n veertig procent van het modaal inkomen aan zorgkosten. Dat kan zo niet doorgaan. Om de zorg ook financieel gezond te houden is er maar één oplossing en dat is preventie en vroege opsporing van ziekte,” aldus Aartsen. “En dat lees ik nog niet terug in de verkiezingsprogramma’s”.

SamenOud en Hospital@Home zijn voorbeelden van zorgprogramma’s die erop zijn gericht om te voorkomen dat ouderen (complexe) ziekenhuiszorg nodig hebben of er voor zorgen dat zij ziekenhuiszorg thuis krijgen. Deze programma’s zouden volgens Aartsen prima landelijk uitgerold kunnen worden. Ook noemde hij het Lifelines-onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van chronische aandoeningen, waardoor preventie beter en eerder mogelijk wordt. “Lifelines is de ruggengraat van preventie. Daarom doen we een beroep op VWS en de provincies om zich samen met het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen maximaal in te zetten voor een derde screeningsronde.”

Als het gaat om de ontwikkeling van zorgnetwerken in de regio heeft Aartsen nog een suggestie voor de volgende minister van VWS: “Laat één dominante verzekeraar in de regio namens alle zorgverzekeraars onderhandelen en afspraken maken over het geheel, de ketenzorg. Daarmee voorkomen we veel bureaucratie, zowel bij de ziekenhuizen als bij de verzekeraars. En kan preventie ook onderdeel van de onderhandelingen zijn.”

Prijzenslag
De Zorgprofessional van het Jaarprijs werd uitgereikt aan Sanne van den Berg, fysiotherapeut, voor het succesvolle project dat zij uitvoerde om de nazorg voor patiënten te verbeteren die een transplantatie hebben ondergaan.
Peter van der Meer, cardioloog, won de Onderzoeksprijs voor zijn excellente onderzoek naar het vroege ontstaan van hartfalen. Kenmerkend voor zijn onderzoek is dat hij nieuw verworven inzichten in het laboratorium vertaalt naar diagnostiek en behandeling van patiënten, en andersom. Van der Meer ontving in 2016 een Starting Grant van de European Research Council (ERC).
De Onderwijs- en Opleidingsprijs ging dit jaar naar twee personen: Iwan van der Horst, intensivist/cardioloog, en Dinald Maatman, hoofdverpleegkundige ICV. Zij ontvingen de prijs voor het veranderen van de opleiding tot Intensive Care verpleegkundige, de doorontwikkeling van bij- en nascholing en de wijze waarop zij onderwijs en onderzoek in de breedste zin, zowel medisch als verpleegkundig, gezamenlijk uitdragen.


De Mandema-stipendia, een persoonsgebonden subsidie waarmee jonge, gepromoveerde arts-onderzoekers tijdens hun opleiding een eigen onderzoekslijn kunnen opbouwen, gingen naar Hjalmar Bouma (Interne Geneeskunde), Christina Fuller (KNO) en Marlous Arjaans (Plastische Chirurgie). Bouma wil begrijpen hoe winterslaap bij dieren werkt om met die kennis een geneesmiddel te ontwikkelen dat de stofwisseling van patiënten met bloedvergiftiging onderdrukt om zo schade aan cellen te voorkomen. Fuller gaat onderzoek doen naar de toepassing van gehoorimplantaten bij een nieuwe groep patiënten, die tijdens de verwerving van hun moedertaal doof zijn geworden. Arjaans onderzoekt wat de rol is van vetweefsel in de borstkanker micro-omgeving.