ActiZ slaat alarm: Zorg voor ouderen in zwaar weer door te lage tarieven

26-12-2016

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben voldoende budget, maar betalen al jaren niet het tarief dat nodig is om ouderenzorg te kunnen verlenen. Bovendien lopen de Nza-tarieven niet gelijk op met de loonkostenstijging in Nederland. Voor zorgorganisaties van ActiZ is de grens bereikt. Als het beschikbare budget niet wordt gebruikt om hogere tarieven te betalen, zal de ouderenzorg verder verschralen. Dan moeten zorgorganisaties medewerkers ontslaan, zijn er dus minder ‘handen aan het bed’ om de zorg aan kwetsbare ouderen te verlenen en zullen er wachtlijsten ontstaan. En bovendien wordt het – als de werkdruk toeneemt – minder aantrekkelijk om in de ouderenzorg te gaan werken.

 

Ieder jaar wordt het tarief voor wijkverpleging en verpleeghuis door de Nza geïndexeerd om mee te groeien met de loonkostenontwikkeling (de salarisverhogingen van medewerkers). In de bijgaande infographic is duidelijk te zien dat er een ‘gapend gat’ is tussen het vastgestelde Nza-tarief en het werkelijke tarief dat zorgkantoren en zorgverzekeraars betalen aan zorgorganisaties.

Daarnaast is er een gat tussen het Nza-tarief en de loonkostenontwikkeling in Nederland. Deze loonkostenontwikkeling is ook belangrijk binnen onze branche, om ervoor te zorgen dat de positie op de arbeidsmarkt niet verslechtert. Daarom hebben we een cao afgesproken die past binnen de financiële kaders van de overheid.

Kortom: het maximale tarief is al te laag om de salarisverhogingen te betalen en de zorgverzekeraars en zorgkantoren betalen een nog veel lager tarief. Een gat dat ieder jaar – zoals in de infographic te zien is – groter wordt.

Een dag in een verpleeghuis kost circa € 200 (voor een cliënt met een ZZP5). Zoals in de infographic te zien is, wordt er circa 7% gekort op het tarief. Bij 110.000 verpleeghuisbewoners betekent dat een tekort van meer dan € 1 miljoen per dag! Een bedrag dat niet langer door zorgorganisaties opgebracht kan worden.

Gevolg hiervan is dat verschillende zorgorganisaties financieel in zwaar weer zitten. Zij kunnen niet alleen minder personeel betalen (de salarissen stijgen immers wel), maar ook minder ouderen verzorgen. Bovendien kan er niet of nauwelijks worden geïnvesteerd in vastgoed en nieuwe ontwikkelingen, zoals herstel- en logeerzorg in de wijk om ouderen op te vangen die het even thuis niet meer redden.

ActiZ vindt dit een kwalijke zaak, zeker gezien het feit dat zorgverzekeraars en zorgkantoren wel het budget hebben, maar dat niet gebruiken om reële tarieven te betalen. Als dit zo doorgaat, zullen er langere wachtlijsten ontstaan en medewerkers hun baan verliezen en zal de ouderenzorg verder verschralen.

Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ: “Wij doen vandaag een dringende oproep aan alle betrokkenen om tot redelijke afspraken te komen. Ook om erger te voorkomen; wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk voor onze cliënten en onze medewerkers. 400.000 hardwerkende zorgprofessionals gaan dag en nacht op pad om ouderen te helpen. Het kabinet en de zorgverzekeraars kunnen de cliënten en de werkers in de zorg niet in de steek laten!”

Over ActiZ
ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd. Onze leden zijn heel divers; in omvang en dienstverlening. Met zo’n 380.000 medewerkers bieden zij zorg en ondersteuning aan circa 2 miljoen cliënten.