Juliana Kinderziekenhuis Den Haag opent vondelingenkamer

21-12-2016

Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag opent morgen, woensdag 21 december, als eerste kinderziekenhuis in Nederland een vondelingenkamer van Stichting Beschermde Wieg. De vondelingenkamer biedt een veilig alternatief voor moeders die zich niet in staat voelen hun baby zelf te verzorgen en op te voeden. Deze moeders zien doorgaans geen andere mogelijkheid dan hun baby af te staan of zelfs te vondeling te leggen, met alle dramatische gevolgen van dien. Het Juliana Kinderziekenhuis opent deze kamer vanuit de overtuiging dat ieder kind recht heeft op leven. Dit alternatief biedt zekerheid dat de baby wordt gevonden en verzorgd.

Kinderarts Madelon Ruige heeft in samenwerking met Stichting Beschermde Wieg het initiatief genomen voor de komst van deze vondelingenkamer. "Het is triest om te zien dat met enige regelmaat kinderen te vondeling worden gelegd met soms fatale gevolgen. In Den Haag zijn dat vier dode en twee levende vondelingen de afgelopen jaren. De stad is daarmee de koploper. Als ziekenhuis vinden wij het onze verantwoordelijkheid om deze wanhopige moeders een veilige uitweg te bieden. Naast hulp bieden willen we een statement maken: je kind afstaan moet niet strafbaar zijn." aldus Ruige.


In Nederland is deze wijze van opvang nog steeds wettelijk verboden, iets wat de initiatiefnemers zeer stoort. Barbara Muller van Stichting Beschermde Wieg is daarom bijzonder opgetogen met de komst van deze vondelingenkamer die verbonden is aan een kinderziekenhuis. “Dit is echt een levensreddend initiatief. Het Juliana Kinderziekenhuis breekt een lans voor de ziekenhuizen die hierna zullen volgen. Wij bieden hiermee een alternatief voor de situatie waarin vondelingen onbeschermd worden achtergelaten", aldus Muller. Deze en de andere zes Nederlandse vondelingenkamers van Stichting Beschermde Wieg onderscheiden zich ten opzichte van de zogeheten ‘Babyklappen’ in Duitsland en luikjes in andere landen. In de Beschermde Wiegkamers wordt moeders hulp aangeboden.


Kinderarts Ruige: “Wij hopen dat de moeder zich veilig voelt in de kamer. Mogelijk komt zij tot inkeer en drukt op de intercom in de kamer. Dan komt er meteen iemand van de afdeling Maatschappelijk werk naar haar toe. De moeder kan psychische en medische hulp krijgen. Samen zoeken we naar betere oplossingen dan het achterlaten van de baby. Bij de Babyklappen in Duitsland en in andere landen is dat allemaal niet mogelijk.’


De vondelingenkamer van het Juliana Kinderziekenhuis komt bij het Haga Spoedplein en wordt nadrukkelijk geen babyluikje, zoals in Duitsland. De Beschermde Wiegkamer is een kamer van 1,5 bij 3 meter, waar de moeder ongezien en anoniem naar binnen kan gaan en haar baby in een ledikantje kan leggen. Daar kan ze afscheid nemen of om hulp vragen. Bovendien kan ze een daar neergelegde envelop met een uniek puzzelstukje meenemen. Mocht ze zich bedenken, dan kan ze daarmee aantonen dat zij de moeder is. Als ze dat binnen drie maanden doet, kan zij alsnog met haar baby verenigd worden, omdat die dan nog niet officieel is afgestaan ter adoptie.