Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum willen fuseren

19-12-2016

Sophia Revalidatie in Den Haag en het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden hebben de intentie te fuseren. De Raden van Bestuur van beide centra zijn ervan overtuigd dat een fusie de medisch specialistische revalidatiezorg in de regio rond Den Haag en Leiden versterkt. Samen zijn er meer mogelijkheden om de ambities van de toekomst waar te maken. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de zorg te innoveren en doelmatige inzet van middelen te vergroten. Een bundeling van krachten levert meerwaarde op voor patiënten, partners én medewerkers.

 

Ambities verwezenlijken
Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum werken al jaren samen, onder meer in de opleiding van revalidatieartsen, in wetenschappelijk onderzoek en door kennisuitwisseling. Beide revalidatiecentra kennen elkaar goed en herkennen elkaar in de ambitie om behandelingen in te richten volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
Met een fusie worden niet alleen ervaring, kennis en kwaliteit gecombineerd. Het zorgt er ook voor dat concrete plannen eerder werkelijkheid worden. Zoals de inzet van e-health toepassingen (eRevalidatie) waarmee de patiënt de middelen krijgt de revalidatie thuis voort te zetten. Met instructievideo’s en online contact met de behandelaar kan de patiënt meer uit zijn revalidatie halen, het bespaart zorgkosten en er kunnen meer patiënten geholpen worden.

Met een fusie bieden de revalidatiecentra bovendien het hoofd aan de financiële druk die op de revalidatiesector rust. De marktwerking en het overheidsbeleid zorgen dat onze middelen om kwaliteit en innovaties verder te ontwikkelen, aanzienlijk zijn afgenomen. Fusie borgt de continuïteit van complexe, medisch specialistische revalidatie, zodat de specialistische zorg duurzaam beschikbaar blijft voor alle patiënten in ons verzorgingsgebied.

Academische kern
De twee revalidatiecentra vormen samen met het LUMC, de Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool een academische kern die zich bezig houdt met toegepast wetenschappelijk onderzoek. Voor de medewerkers van beide organisaties biedt de fusie mogelijkheden om zich in een groter centrum verder te ontwikkelen op de diverse specialisaties binnen de medisch specialistische revalidatie. Patiënten kunnen er door deze samenwerking op vertrouwen dat de behandelingen altijd ingericht zijn volgens de meest actuele inzichten en tevens bewezen effectief zijn.

Positief advies
De ondernemingsraden, medisch specialisten en de cliëntenraden (vertegenwoordigers van patiënten) van beide organisaties hebben een positief advies over de intentie tot fusie uitgebracht. Het voorgenomen besluit tot fusie wordt nu, zoals wettelijk vereist, voorgelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarna zal de voorgenomen fusie bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden gemeld. Dit traject neemt enkele maanden in beslag.