SCBS Bipolaire Stoornissen prolongeert TOPGGz keurmerk

19-12-2016

Het SCBS Bipolaire Stoornissen van Stichting Dimence heeft opnieuw voor 4 jaar het TOPGGz keurmerk verworven. Het centrum kan hiermee verder werken aan het verbeteren en innoveren van zorg voor patiƫnten met een bipolaire stoornis, en het ontwikkelen en delen van kennis.

 

TOPGGz is hoogspecialistische patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding. Deze is bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (2e lijns) ggz. Anja Stevens, psychiater en hoofd van het centrum, is uitermate trots op de erkenning: “Om TOPGGz erkend te worden vraagt bovengemiddelde inzet, prestatie en betrokkenheid. Het bestendigen is een prestatie van formaat!”

SCBS Bipolaire Stoornissen
Stichting Dimence biedt o.a. hoogspecialistische zorg aan mensen met een bipolaire stoornis. Dit is ondergebracht in het SCBS Bipolaire Stoornissen. Naast het uitvoeren van second opinion en diagnostiek richt het centrum zich op innovatie, wordt er binnen verschillende onderzoekslijnen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en is deskundigheidsbevordering een van de belangrijkste peilers van het centrum.

Deskundigheidsbevordering
“Het centrum organiseert iedere 2 jaar een symposium voor professionals. Zo is er in maart 2017 het symposium ‘Stabiel en dan?’ over de euthyme fase in de bipolaire stoornis. Daarnaast is er 4 maal per jaar een refereermiddag waar kennis over de bipolaire stoornissen en relevante ontwikkelingen gedeeld wordt. We verzorgen ook cursussen, zowel binnen de Stichting Dimence, de andere stichtingen van de Dimence Groep als bij andere organisaties”, vertelt Anja.

Het SCBS Bipolaire Stoornissen is onderdeel van de divisie Topreferente ggz van Stichting Dimence, waaronder ook het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) valt. Dit centrum heeft ook een TOPGGz keurmerk.