Radiologen Treant houden elkaar scherp

15-12-2016

De radiologen van Treant Zorggroep hebben een systeem ontwikkeld waarmee ze elkaar gericht feedback geven. 'We houden elkaar scherp en dat leidt tot betere diagnostiek. En hoe betrouwbaarder de diagnose, hoe beter de arts kan bepalen wat de juiste behandeling voor de patiƫnt is', verzekert Allard Olthof, radioloog en voorzitter van de vakgroep Radiologie van Treant Zorggroep.

 

Radiologen zijn gespecialiseerd in het beoordelen van medisch beeldmateriaal, zoals MRI- en CT-scans. 'Een grote tumor is meestal goed zichtbaar, maar kleine afwijkingen zijn niet altijd goed te herkennen. In ons vak draait alles om het juist interpreteren van de beelden.' Dit laatste is niet eenvoudig, zo blijkt uit landelijke cijfers. Bij de beoordeling van MRI- en CT-scans worden afwijkingen soms gemist of verkeerd ingeschat. En áls dat aan het licht komt (bijvoorbeeld tijdens vervolgonderzoek), wordt de radioloog in kwestie daar niet standaard over geïnformeerd.

Eén muisklik

Dat kan beter, vinden de radiologen van Treant Zorggroep. Daarom ontwierpen zij een feedbacksysteem dat vorige maand op alle ziekenhuislocaties van Treant is ingevoerd. Sindsdien geven alle veertien radiologen elkaar vanuit Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal feedback.

Als een radioloog in het beeldverwerkende systeem (PACS) constateert dat een collega een afwijking heeft gemist of onjuist geïnterpreteerd, registreert hij dat direct in het PACS. Deze feedback wordt met één muisklik naar de desbetreffende collega gestuurd, een werkwijze die in Nederland nog amper wordt toegepast. De radiologen van Treant informeren elkaar ook over kleine interpretatieverschillen. 'Dat is geen landelijke eis, maar het bevordert de uitwisseling van kennis.'

Gezamenlijk

Naast deze individuele terugkoppeling vindt er elk kwartaal een groepsbijeenkomst plaats. 'Daar bespreken we enkele casussen zodat iedereen daarvan kan leren. Samen leggen we de lat nóg hoger.' Met dit feedbacksysteem loopt de vakgroep Radiologie van Treant landelijk voorop. Samen met een onderzoeker van het UMCG heeft Olthof dit initiatief beschreven in een Europees vakblad voor radiologen. 'Ik hoop dat collega's in andere ziekenhuizen ons voorbeeld volgen, want goede feedback vermindert de kans op fouten en verbetert de kwaliteit van de diagnostiek.'