Laboratorium IJsselland Ziekenhuis tekent voor 5 jaar hielprikscreening

15-12-2016

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd vandaag het contract voor het uitvoeren van de hielprikscreening ondertekend door het RIVM en het IJsselland Ziekenhuis. Het contract geldt voor een periode van tenminste 5 jaar. Het laboratorium van het IJsselland Ziekenhuis blijft hiermee het grootste screeningslaboratorium van Nederland voor hielprikjes. In totaal worden hier jaarlijks 45.000 kinderen gescreend.

 

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJsselland Ziekenhuis is een van de vijf laboratoria in Nederland waar de analyses in het kader van de hielprikscreening worden uitgevoerd. Het bloed van alle kinderen die geboren worden in Zuid Holland en Zeeland wordt in het AKL onderzocht. In totaal worden jaarlijks 45.000 kinderen gescreend in het IJsselland Ziekenhuis. Het AKL is verheugd dat het de komende vijf jaar de hielprikscreening mag voortzetten.

Onderzoek via een hielprikje
In Nederland worden alle pasgeboren baby’s onderzocht op een aantal aangeboren ziekten. Dit onderzoek vindt plaats kort na de geboorte, dan wordt via het hieltje van de baby wat bloed afgenomen. Dit bloedonderzoek wordt de hielprikscreening genoemd.
Het doel van de hielprikscreening is om deze aangeboren ziekten in een vroeg stadium op te sporen. Zo kan behandeling op tijd worden gestart en eventuele schade aan de gezondheid worden voorkomen of beperkt.

Uitbreiding screening van 17 naar 31 ziekten
De minister van VWS heeft in 2015 toestemming gegeven om de screening van 17 naar 31 ziekten uit te breiden. Op het Algemeen Klinisch Laboratorium wordt de komende periode volop gewerkt aan de voorbereidingen voor deze uitbreiding. Naar verwachting vindt de introductie van de screening op deze extra ziekten gefaseerd plaats in de periode van 2017 tot en met 2019.