Schadelijk lawaai erkend als grootste risico op de werkvloer

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

08-12-2016

Schadelijk lawaai is een van de 3 grootste gevaren voor de gezondheid op de werkplek. Dat wordt nu onderkend in een nieuwe Europese verordening voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Gehoorbescherming is gepromoveerd naar de hoogste risicocategorie: 3.

De nieuwe Europese pbm-verordening 31 maart 2016 is de dag van de publicatie van de nieuwe Europese verordening 2016-425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Strengere regels voor het op de markt brengen van pbm's moeten werknemers in de Europese Unie (EU) beter beschermen.

Gehoorbescherming van categorie 2 naar 3 Een van de aanpassingen: alle soorten gehoorbescherming tegen schadelijk lawaai (was categorie 2: middelhoge risico's) zijn heringedeeld in categorie 3 (hoge risico's). Schadelijk lawaai wordt in deze nieuwe pbm-verordening officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid. Daarmee komt gehoorbescherming in dezelfde hoge risicocategorie als ademhalingsbescherming en valbescherming.

Overgangsperiode tot maart 2019 De pbm-verordening gaat gefaseerd in. Tot maart 2018 krijgen (test)instanties en fabrikanten de tijd om zich de nieuwe verordening eigen te maken. Van maart 2018 tot maart 2019 mogen gehoorbeschermingsproducten die voldoen aan de oude pbm-richtlijn óf de nieuwe pbm-verordening verkocht worden. Vanaf maart 2019: nieuwe producten die in de handel worden gebracht moeten voldoen aan de nieuwe verordening.

Informatie en begeleiding De verandering van categorie heeft gevolgen. Niet alleen voor fabrikanten, maar ook voor gebruikers en veiligheidskundigen. Het risico is hoog en dus ook de trainingseisen. Uitgebreide trainingsdiensten en -materialen die helpen bij de juiste productkeuze en goed gebruik zijn nodig. De mogelijkheden zijn divers: presentaties, seminars, demonstraties, trainingsvideo's, webinars en fittesten. Ook zijn er gratis posters beschikbaar voor de dragers van de gehoorbescherming. Deze zijn gericht op bewustwording van de risico's van lawaai. En ze tonen gebruiks- en plaatsingsinstructies voor het op de juiste manier dragen van passende gehoorbescherming op de werkvloer.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact