Kennis over ontspoorde meisjes schiet tekort

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

07-12-2016

Er is veel aandacht voor jongens die gedwongen worden opgenomen binnen Jeugdzorg, maar kennis over diagnostiek en behandeling van ontspoorde meisjes schiet nogal tekort. Meisjes zijn gebaat bij een specifieke benadering en die ontbreekt vooralsnog.Terwijl bekend is dat de toekomstkansen verbeteren als de zorg beter aansluit op de specifieke behoeften van deze complexe en kwetsbare doelgroep.

Dat schrijven onderzoekers en behandelaars Karin Nijhof, Lotte Reijnhout en Anne Verburgh in het nieuwe nummer van De Psycholoog. Zij pleiten voor meer kennisontwikkeling op dit gebied om de effectiviteit van de zorg te verbeteren. Want uit onderzoek blijkt dat deze meisjes het op latere leeftijd niet goed doen in de maatschappij en een groot beroep blijven doen op de ggz in Nederland.

Ook in het decembernummer:

Werkgever moet pestgedrag aanpakken
In Nederland hebben 70- tot 80.000 mensen te maken met vernederend, intimiderend en vijandig gedrag op het werk, dat structureel gericht is op dezelfde persoon. Daar kunnen mensen letterlijk ziek van worden. Sommigen komen getraumatiseerd thuis te zitten, anderen overwegen zelfs plastische chirurgie door de aanhoudende vernederingen. Het is van belang dat een psycholoog erkent dat pesten de oorzaak is van klachten als angst of ptss, maar een psycholoog komt pas in beeld als de schade al is aangericht. Daarom moeten werkgevers tijdig ingrijpen en pesters tot de orde roepen, maar dat gebeurt nog te weinig. Geertje Kindermans interviewde deskundigen op pestgebied en zet de oorzaken, gevolgen en oplossingen op een rijtje.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact