Meer winst voor huisartsen en specialisten in 2014

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

06-12-2016

Zelfstandige huisartsen en medisch specialisten maakten in 2014 gemiddeld meer winst dan in 2013. Huisartsen maakten in 2013 111.100 euro winst en in 2014 113.200 euro. Medisch specialisten maakten in 2013 189.100 euro winst en in 2014 194.900 euro.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd over de winsten van zelfstandig artsen. Het gaat hierbij om winst waarover inkomstenbelasting wordt betaald, oftewel het fiscaal resultaat vóórdat er van alles wordt afgetrokken of bijgeteld (zie de Informatie-icoon links).

Uit de cijfers blijkt verder dat de winst bij huisartsen in de drie jaar voor 2013 hoger was, en dat voor medisch specialisten 2010 een piekjaar was. Per leeftijdsgroep waren de hoogste winsten in 2014 voor de huisartsen en medisch specialisten van 50 jaar of ouder. Mannelijke huisartsen maakten in 2014 137.900 euro winst en vrouwelijke huisartsen 86.400 euro. Mannelijke medisch specialisten maakten 208.200 euro winst en vrouwelijke 166.000 euro.

Het CBS heeft ook de winsten per specialisme gepubliceerd. Het Financieel Dagblad distilleerde daaruit een lijst met de meest winstgevende medisch specialisten. Daaruit blijkt dat anesthesiologen bovenaan staan met een winst van 217.500 euro in 2014, gevolgd door chirurgen, orthopeden en cardiologen; die laatste groep ging overigens 0,8 procent omlaag met de winst. Negen specialismen maken meer dan gemiddeld winst.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact