Zorg voor bloed- en lymfklierkanker in Gelre ziekenhuizen erkend met groen vinkje

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

06-12-2016

Gelre ziekenhuizen heeft onlangs het groene vinkje gekregen, een keurmerk dat uitgegeven wordt door patiëntenorganisatie Hematon (bloedkanker, lymfklierkanker, stamceltransplantatie) in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dit is terug te vinden in de patiëntenwijzer. Dat betekent dat het ziekenhuis voldoet aan alle voorwaarden die de patiëntenorganisaties stellen aan goede zorg bij bloed- en lymfeklierkanker.

De patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker vereist onder meer dat de patiënt door een hematoloog wordt behandeld en via een afgesproken zorgpad weet waar hij of zij aan toe is. Ook moet de patiënt gedurende de ziekte goed begeleid worden door een gespecialiseerd verpleegkundige of physician assistant en standaard worden bevraagd op behoefte aan psychosociale zorg (zie: www.hematon.nl/patientenwijzer).

Erkenning patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker

Internist-hematologen Cees Schaar van Gelre Apeldoorn en Leonie Strobbe van Gelre Zutphen zijn blij met deze erkenning. “Voor alle patiënten maken we in een wekelijks multidisciplinair overleg een individueel behandelplan dat wij vervolgens voorleggen aan de patiënt. Bij dit overleg zijn naast de hematologen, ook de verpleegkundig specialist of physician assistant, radioloog, patholoog en radiotherapeut aanwezig. Daarnaast werken we samen met Isala Zwolle en VUmc Amsterdam voor de stamceltransplantatie en met de Radiotherapiegroep voor de radiotherapie. De chemotherapie bieden we in Gelre ziekenhuizen zelf en we bepalen samen met de patiënt welke kuur het beste bij hem of haar past.”

“Naast de hematoloog als hoofdbehandelaar bieden wij een vast aanspreekpunt,” vult physician assistant Kelly Dollenkamp aan. “Samen met de oncologie verpleegkundige coördineer ik de zorg en zijn we laagdrempelig bereikbaar als patiënten vragen of problemen hebben. We besteden ook veel tijd aan voorlichting over de ziekte en begeleiding bij het omgaan daarmee. En dat voldoet zeker aan een behoefte.”

Naast de erkenning van deze patiëntenwijzer voldoet de hematologische zorg in Gelre ziekenhuizen ook aan alle normen van de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON). Oncologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met kwaadaardige ziekten en hematologie richt zich op zowel goed- als kwaadaardige afwijkingen van het bloed, het beenmerg en de lymfeklieren.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact